Désirée Bierlaagh wint Arendje Jansen Prijs 2022

De Arendje Jansen Prijs is een prijs van Hogeschool Utrecht voor de verpleegkundige die het beste laat zien wat het inhoudt om je een leven lang te blijven ontwikkelen. Winnaar van 2022 is Désirée Bierlaagh: verpleegkundige, verplegingswetenschapper, casemanager hersenletsel, practor Welzijn & Zorg MBO Rijland én zelfstandig ondernemer.

De prijs werd uitgereikt op 12 april 2022, op de alumnidag voor verpleegkundigen van de post-hbo opleidingen van Hogeschool Utrecht (HU). Désirée Bierlaagh was voorgedragen door collega’s uit haar netwerk. Zij verstaat volgens hen als geen ander de kunst van verbinden en kan anderen vertrouwen geven om te leren en te veranderen. Zo creëert ze omstandigheden om ‘te leren leren’ en biedt het liefst anderen vanuit de coulissen een podium. “Ze is erudiet, creatief, haar verbeeldingskracht is groot en laat zien dat leren veel verschillende nuances en betekenissen kent.”

Emancipatie en praktische wijsheid

Sinds 2019 is Désirée officieel aangesteld als practor in het mbo-onderwijs, naast al haar andere werkzaamheden en activiteiten. Haar practoraat richt zich op de emancipatie en praktische wijsheid van de mbo- verpleegkundigen. Désirée kijkt naar wat zich afspeelt tussen professionals, luistert naar hun verhalen. Deze verhalen gebruikt ze in haar continue zoektocht naar goede, wijze en praktische oplossingen voor de best mogelijke zorg in de huidige context van gezondheidzorg en welzijn. 

Désirée toont zich volgens de jury een rolmodel; een mentor die professionals helpt hun kennis en ervaring verder te ontwikkelen en uitdagingen het hoofd te bieden. “Ze beweegt zich gemakkelijk en met plezier op het snijvlak van wetenschap en praktijk.”

Genomineerden

De andere genomineerden waren Saskia Danen- de Vries, zelfstandig werkend verpleegkundige in zorg, onderwijs en onderzoek voor mensen met dementie; en het duo Marlies van der Pas en Robert Eijpe. Zij zijn werkzaam op een High Intensive Care afdeling voor kortdurende, klinische opnames in de geestelijke gezondheidszorg. 

Leven lang ontwikkelen

In het onderwijsbeleid van Hogeschool Utrecht is het concept ‘Leven Lang Ontwikkelen’ richtinggevend. De HU biedt onderwijs voor startende en ervaren professionals van 17 tot 67 jaar. Het onderwijs richt zicht op de gehele loopbaan van starters en professionals. Een leven lang leren is de basis voor de keuzes voor vormgeving en didactiek van het onderwijs.  

De Arendje Jansen Prijs voor Leven Lang Leren is in 2010 ingesteld bij het afscheid van Aty Jansen, hogeschooldocent en opleidingsmanager van verpleegkundige post-hbo-opleidingen. De prijs bedraagt €1000,-

Foto: Erik Kottier


Deel dit artikel