Toekomstbestendig ontwikkelen en beheren: circulaire waardecreatie

In deze module draait het om het verbeteren en toekomstbestendig maken van een gebied of wijk. Je leert een onderbouwd, toekomstbestendig ontwerp te maken voor de (her)ontwikkeling of transformatie van een gebied of wijk waarbij waardecreatie in de breedste zin van het woord het uitgangspunt vormt.

Beeld van stationsgebied in Utrecht

In deze module draait het om het verbeteren en toekomstbestendig maken van een gebied of wijk. Je leert een toekomstbestendig ontwerp te maken voor de (her)ontwikkeling of transformatie van een gebied of wijk waarbij waardecreatie in de breedste zin van het woord het uitgangspunt vormt. Dit doe je op basis van een gedegen vooronderzoek. De haalbaarheid van het ontwerp (of advies) kan worden aangetoond met een kostenanalyse, risicoanalyse en tijdsplanning.

Handig om te weten

Startmoment februari 2024 (eerste vrijdag in periode C)
Lesdata Wekelijks op vrijdag en 3 keer op donderdag en vrijdag.
Studie-investering 20 uur per week (inclusief colleges)
Kosten

€ 2900 (vrij van btw)

Kosten zijn exclusief boeken en kosten die gemaakt worden tijdens de praktijkprojecten (overnachtingen, reiskosten, etc.).

Bekijk de mogelijkheden voor een tegemoetkoming in de studiekosten.

Deelnemers maximaal 5
Locatie Padualaan 99 Utrecht
Diploma Certificaat van deelname en microcredential

Aanmelden

Zin om te beginnen met deze opleiding?

Opleidingsadvies op maat

Kom je er niet uit of heb je vragen? Ga in gesprek en laat je adviseren.

Opleidingsinhoud

De cursus duurt 18 weken. Je volgt les op vrijdag en drie keer op donderdag (deze data worden vooraf met de cursist gecommuniceerd). De lessen bestaan uit werkcolleges en lezingen. Van jou als deelnemer wordt verwacht dat je voorafgaand aan een lezing de aangedragen literatuur doorgenomen hebt en op basis daarvan een samenvatting of korte presentatie met daarin een stellingname opstellen. Deze worden voorafgaand aan de lezing bediscussieerd.

Er is in het programma voldoende ruimte om de opgedane kennis toe te passen op een oefencasus. Aan het einde van de module wordt alle opgedane kennis toegepast in een zogenaamd praktijkproject. Andere toetsproducten zijn een essay en een reflectie op het eigen handelen en de opgedane kennis.

Onderwijsvorm: werkcolleges
Toetsvorm: individuele opdracht, groepsopdracht en reflectie op groepsopdracht

  • De student verklaart en vergelijkt circulaire samenwerkingsverbanden, rekening houdend met geschiedenis, waarden en processen. Je bent in staat om met de uitkomst van die vergelijking een strategie voor de toekomst te beschrijven.
  • De student maakt en beoordeelt een analyse van geschiedenis, waarden en processen van de verschillende elementen van de DESTEP  vanuit het perspectief van de circulariteit.
  • De student onderzoekt de geschiedenis, eigenschappen en duurzame ontwikkeling van materialen op basis van de R-ladder om toekomstbestendige ontwerpen te maken. 
  • De student maakt een toekomstbestendig schetsontwerp op gebiedsniveau met een doorkijk naar gebouwniveau.

Dit doet de student op basis van gedegen vooronderzoek. Het advies of ontwerp wordt uitgewerkt door middel van onderzoek, metingen, simulaties en/of berekeningen. De haalbaarheid van het advies of het ontwerp kan worden aangetoond met een kostenanalyse, een risicoanalyse en een tijdsplanning.

Toelating

Je bent hbo of wo opgeleid en hebt minimaal drie jaar werkervaring in dit vakgebied.

Na deze opleiding

Na deze mastermodule kijk je op een andere manier (her-)ontwikkelingsvraagstukken in de stad. Je leert op basis van een vergelijking van circulaire samenwerkingsverbanden een strategie voor de toekomst te beschrijven. Op basis van deze strategie maak je een schetsontwerp op gebiedsniveau met een doorkijk naar gebouwniveau waarin je duidelijk maakt welke mogelijke oplossing(en) er is (zijn) voor het (her-)ontwikkelingsvraagstuk. Uiteraard leer je hierbij rekening te houden met o.a. geschiedenis, waarden en processen van de verschillende elementen van de DESTEP.

In deze mastermodule werk je aan de ontwikkeling van de vier in de “Professionele masterstandaard’ gedefinieerde competenties Meesterschap, Onderzoekend vermogen, Interprofessioneel handelen en Doorwerking. Dit doe je binnen de context van de gebiedsontwikkeling met de nadruk op toekomstbestendig ontwikkelen en beheren. Circulaire waardecreatie is hierin een belangrijk uitgangspunt, net als de DESTEP-analyse.

Wanneer je deze module succesvol afrondt, krijg je een microcredential. Dat is een landelijk erkend, digitaal certificaat voor een kleine onderwijseenheid. Hiermee toon je aan welke kennis en vaardigheden je hebt opgedaan in deze module. Omdat het een digitaal certificaat is deel je dit makkelijk online (bijvoorbeeld op LinkedIn) en kan je het aan je cv toevoegen.

Flexibel studeren en laagdrempelig specialiseren, om- en bijscholen

Microcredentials maken flexibel studeren mogelijk. Je kan bijvoorbeeld module X volgen aan de HU en later aanvullen met module Y aan een andere hogeschool of universiteit. Ook maken ze specialiseren, om- en bijscholen laagdrempeliger. Je hoeft namelijk niet per se een volledige opleiding af te ronden om een waardering te krijgen.

Uiteindelijk moet het mogelijk worden om microcredentials te ‘stapelen’ tot een afgeronde opleiding, zoals een bachelor of master. Zover is het nog niet, maar het is met een microcredential al wel eenvoudiger om binnen een opleiding vrijstellingen aan te vragen.

Pilotfase

Op dit moment loopt er een pilot met microcredentials. Dat betekent dat het aantal modules dat gewaardeerd wordt met een microcredential, nog beperkt is. We verwachten dat dat aantal en het aantal onderwijsinstellingen dat modules waardeert met een microcredential, in de de toekomst zal toenemen.

Bekijk ook de volgende video's:

Microcredentials: wat zijn het, wat heb je eraan en waarom doet de HU mee aan de pilot?

Wat zijn microcredentials?


De mastermodule Toekomstbestendig ontwikkelen en beheren: circulaire waardecreatie is onderdeel van de tweejarige masteropleiding Master of Urban & Area Development (MUAD). Je ontvangt een certificaat van de mastermodule als je deze hebt afgerond. Rond je ook de overige modules van de opleiding succesvol af en schrijf je een masterproef, dan behaal je het MUAD-diploma en kun je de mastertitel MUAD voeren.

Overige informatie

De kosten voor de module Toekomstbestendig ontwikkelen en beheren bedragen € 2900,-. Dit bedrag is exclusief kosten voor literatuur, eventuele reiskosten voor locatiebezoek tijdens de projectdagen en catering.

Deze opleiding is ook onderdeel van:

Direct contact

Debby Goedknegt

Leslocatie Hogeschool Utrecht Padualaan 99

Interesse in de opleiding Toekomstbestendig ontwikkelen en beheren: circulaire waardecreatie?

Vragen over de opleiding?

Volg deze opleiding