Programma Alternatieve Denkstrategieën (PAD)

Bij sommige leerlingen gaat de sociale en emotionele ontwikkeling vanzelf, anderen hebben iets meer ondersteuning nodig. Een preventieve aanpak biedt voor zowel de leraar als de leerling een houvast om op de langere termijn effectiever met problemen om te gaan.

Jongen in een basisschoolklas

Het Programma Alternatieve Denkstrategieën (PAD) traint schoolteams om op een professionele manier te werken aan de sociale en emotionele competentie van hun leerlingen. Daarbij richt PAD zich vooral op preventie: er is niet alleen aandacht voor gedrag, maar ook voor de achterliggende normen en waarden, gevoelens en gedachten en verschillende manieren om problemen op te lossen.

Aanmelden

Zin om te beginnen met deze opleiding?

Open avond 12 november

Kom dinsdagavond 12 november naar onze open avond in Utrecht. Je bent welkom tussen 18.00 en 21.00 uur.

Handig om te weten

Start De startdatum wordt in overleg met de school bepaald.
Lesdata Dit schoolontwikkelingstraject bestaat uit een intake (1,5 uur), een teampresentatie (1,5 uur), een teamtraining (2 dagen/14 uur) en een terugkombijeenkomst (3 uur). De data worden vastgesteld in overleg met de school. Optioneel: intervisie, coaching en studiedagen over Sociaal-Emotioneel Leren (SEL).
Studie-investering Starttraject: 20 uur
Kosten € 5200 (vrij van btw)
Deelnemers Variabel (1 schoolteam)
Locatie Incompany
Diploma Bewijs van deelname met de studie-investering (28 tot 56 uur)
Prijsinformatie De kosten van € 5200 zijn voor het Starttraject.

Opleidingsinhoud

Met het Programma Alternatieve Denkstrategieën (PAD) kun je structureel werken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van je leerlingen. Bijvoorbeeld de ontwikkeling in het spelen met anderen, praten over de eigen emoties, het samen oplossen van problemen en elkaar complimentjes geven.

Vanaf de kleuterjaren tot aan groep 8 staan vier aandachtsgebieden centraal.

 • Zelfbeeld
  Een leerling die lekker in zijn vel zit, leert beter. Veel leerlingen met leer- en gedragsproblemen hebben een negatief zelfbeeld. In de visie van PAD is elk kind uniek en heeft iedereen een eigen gebruiksaanwijzing. Er is veel aandacht voor het geven en ontvangen van complimenten.
 • Zelfcontrole
  Negatief impulsief gedrag van leerlingen gaat vaak gepaard met problemen. PAD maakt zelfcontrole bespreekbaar. Zo kun je met schildpad-handpoppen emoties bespreken in de les en leerlingen te laten nadenken over gedragsalternatieven. Een stoplicht helpt om zelfcontrole visueel te maken.
 • Emoties
  Emotionele intelligentie is belangrijk in het leven. Veel kinderen krijgen problemen doordat ze de emoties van zichzelf niet snappen, laat staan die van de ander. Bij PAD ligt de nadruk op het herkennen, benoemen en inschatten van de sterkte van de eigen emoties en die van de ander.
 • Probleem oplossen
  Het vinden van een goede oplossing voor problemen is vaak lastig. Veel leerlingen kennen maar weinig gedragsalternatieven. Bij PAD wordt het voor de leerlingen steeds duidelijker dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor de gemaakte keuzes.

Momenteel zijn wij bezig met een update van het PAD programma. De teksten van de groepsmappen zijn geactualiseerd. De groepsmappen worden vervangen door een werkboek voor de leraar. Hierin staan alle lessen beschreven. De werkbladen voor de leerlingen staan in het werkboek van de leraar, maar worden ook gedigitaliseerd. De leraar kan de werkbladen tonen op het digibord of printen voor alle leerlingen. Er is (net als bij de groepsmappen) een werkboek voor de leraar van groep 1/2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8.

De handleiding  is ook geactualiseerd. Er is onder andere nieuwe informatie opgenomen over het voorkomen van pestgedrag,  de verankering van het PADprogramma en het Sociaal-Emotioneel Leren. De handleiding  wordt eveneens digitaal beschikbaar gesteld.

Alle illustraties zijn vervangen, zowel op de werkbladen, als op de emotiekaartjes, als op de klassensets. De klassensets krijgen net als de werkbladen en de handleiding een plaats op de website. De emotiekaartjes worden voortaan in een milieuvriendelijk doosje geleverd.

Scholen die de nieuwe materialen aanschaffen krijgen toegang tot de website waarop de werkbladen, de klassensets en de handleiding te downloaden zijn. Het werkboek met uitgewerkte lessen voor de leraar kost €50,00 per stuk. Per school zijn er minimaal 7 werkboeken nodig. De doosjes met emotiekaartjes kosten €10,00 per stuk. Deze worden aangeschaft voor elke leerling.

Zodra de nieuwe materialen beschikbaar zijn, ontvangen alle huidige PADscholen daarover een bericht en komt op deze website informatie over de bestelmogelijkheden. Voor vragen over de actualisatie van PAD kunt u een mail sturen naar Ria Goedhart.

Het scholingstraject heeft normaal gesproken 20 contacturen, verdeeld over:

 • Een intake met de directie en/of IB'er;
 • Een presentatie over de theorie en praktijk van PAD. Hierna beslist het team om verder te gaan met het scholingstraject;
 • Een tweedaagse teamcursus op de eigen school.
 • Een terugkombijeenkomst, een half jaar na de invoering van PAD op school.

Houd daarnaast rekening met een aantal uur zelfstudie voor het PAD-leerplan en de digitale leeromgeving.

Het Programma Alternatieve Denkstrategieën (PAD) wordt blended gegeven. Blended learning is een didactisch concept dat leren in de klas, op de werkplek, in leerteams, individueel en digitaal combineert. De digitale leeromgeving is daarbij de organisator van het leerproces, waar het traditioneel gezien om de klassikale lessen zou draaien. Deelnemers kunnen zo veel flexibeler onderwijs volgen.

Uit wetenschappelijk onderzoek uit de Verenigde Staten, Australië, Groot- Brittannië en Nederland (Universiteit Utrecht) weten we dat Programma Alternatieve Denkstrategieën (PAD) een uiterst krachtig en effectief preventieprogramma is. PAD draagt onder andere bij aan:

 • een positiever klassenklimaat;
 • agressievermindering;
 • zelfcontrole;
 • beter begrip van emoties;
 • de vaardigheid van leerlingen om problemen op te lossen.

Het Programma Alternatieve Denkstrategieën (PAD) is een van oorsprong Amerikaans preventieprogramma, dat sinds 1987 in Nederland wordt gebruikt op scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en scholen binnen een REC. Het Seminarium voor Orthopedagogiek van Hogeschool Utrecht is licentiehouder voor het Nederlandse taalgebied, en was de afgelopen jaren nauw betrokken bij de bijstelling, doorontwikkeling, implementatie en wetenschappelijke evaluatie.

Toelating

Het PAD-traject is bedoeld voor leraren die werken in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs binnen een REC.


Docenten

De docenten van het Seminarium voor Orthopedagogiek combineren specialistische theoretische kennis met praktische werkervaring. Hierdoor sluit de cursus goed aan op de dagelijkse praktijk van de deelnemers. De kennis die ze aanreiken is actueel, state-of-the-art en evidence-based.


Na deze opleiding

Deelnemers aan dit schoolontwikkelingstraject breiden hun competenties uit als docent, coach, IB’er, RT’er of studie(loopbaan)begeleider, decaan of mentor.


Overige informatie

De kosten voor het PAD-traject zijn afhankelijk van verschillende factoren. Nadat je school is aangemeld, ontvang je een offerte met een specificatie van de beoogde kosten.

Het project start wanneer de getekende offerte is ontvangen.

Scholen die de PAD-teamcursus hebben gevolgd, kunnen via het bestelformulier de volgende PAD-materialen bestellen:

 • het complete leerplan en/of losse mappen
 • schildpadjes (schildpadpop)
 • leerlingenset Emotiekaartjes (in plastic doosjes + houten blokjes)
 • klassenset (in plastic doosje + houten blokje)

Deze materialen zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt. Zodra de materialen van de geactualiseerde versie van PAD beschikbaar zijn wordt deze pagina aangepast.

Waarom Programma Alternatieve Denkstrategieën (PAD) bij de HU?

 • Kies voor kwaliteit

  Het PAD-leerplan komt goed uit de reviewstudie van GION (Gronings Instituut voor Onderzoek van Onderwijs) van de Rijksuniversiteit Groningen.

 • Partner van de Gezonde School-aanpak

  De Gezonde School is een praktische aanpak om scholen te ondersteunen bij het structureel werken aan gezondheid op school.

 • Leer van de onderwijsexperts

  Een opleiding van het Seminarium voor Orthopedagogiek van de HU betekent docenten met kwaliteit en een sterke aansluiting met de praktijk.

Direct Contact

Ria Goedhart, landelijk PAD-coördinator

Ria Goedhart MEd

Landelijk PAD-coördinator
Leslocatie Hogeschool Utrecht Padualaan 97

Interesse in de opleiding Programma Alternatieve Denkstrategieën (PAD)?