Programma Alternatieve Denkstrategieën (PAD)

Bij sommige leerlingen gaat de sociale- en emotionele ontwikkeling vanzelf, anderen hebben iets meer ondersteuning nodig. Een preventieve aanpak biedt voor zowel de leraar als de leerling een houvast om op de langere termijn effectiever met problemen om te gaan.

Het Programma Alternatieve Denkstrategieën (PAD) traint schoolteams om op een professionele manier te werken aan de sociale- en emotionele competenties van hun leerlingen. Daarbij richt PAD zich vooral op preventie: er is niet alleen aandacht voor gedrag, maar ook voor de achterliggende normen en waarden, gevoelens en gedachten en verschillende manieren om problemen op te lossen.

Emotiekaartjes en SEL-werkbladen voor thuis 
Aandacht besteden aan het sociaal emotioneel leren (SEL) doen we graag in samenwerking met ouders. Daarom bieden we werkbladen aan met emotiekaartjes en activiteiten voor thuis. Deze werkbladen zijn binnenkort ook in andere talen beschikbaar. 

Handig om te weten

Startmoment Startdatum is in overleg met de school.
Lesdata Dit schoolontwikkelingstraject bestaat uit een intake (1,5 uur), een teampresentatie (1,5 uur), een teamtraining (2 dagen/14 uur) en een terugkombijeenkomst (3 uur). De data worden vastgesteld in overleg met de school. Optioneel: intervisie, coaching en studiedagen over Sociaal-Emotioneel Leren (SEL).
Studie-investering Starttraject: 20 uur.

We verzorgen dit traject op maat voor uw school of organisatie. In overleg met u doen we graag een passend voorstel van de kosten voor uw organisatie. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met Ria Goedhart of Jacques Verheijke.
Deelnemers Variabel (1 schoolteam)
Locatie Incompany
Diploma Bewijs van deelname met de studie-investering (28 tot 56 uur)

Aanmelden

Zin om te beginnen met deze opleiding?

Meer weten?

De belangrijkste informatie op een rij.

inscholingsbijeenkomst

Voor leraren die op een PAD school werken en geen training hiervoor hebben gevolgd, bieden wij een online inscholingsbijeenkomst aan op 22 mei van 14.00-17.00 uur.

Het programma ziet er als volgt uit:

1. Het belang van Sociaal Emotioneel Leren 

2. De achtergronden en opbouw van het PAD-programma 

3. PAD-lessen in de praktijk

De docent is Kees van Overveld.

Kosten € 225,- per deelnemer. Inschrijven gaat via de aanmeldknop. Bij meerdere deelnemers per school krijg je korting en vraag hiervoor via mail een offerte aan bij Jacques Verheijke (Onderwijs- en opleidingsadviseur).

Opleidingsinhoud

Met het Programma Alternatieve Denkstrategieën (PAD) kun je structureel werken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van je leerlingen. Bijvoorbeeld de ontwikkeling in het spelen met anderen, praten over de eigen emoties, het samen oplossen van problemen en elkaar complimentjes geven.

Vanaf de kleuterjaren tot aan groep 8 staan vier aandachtsgebieden centraal.

 • Zelfbeeld
  Een leerling die lekker in zijn vel zit, leert beter. Veel leerlingen met leer- en gedragsproblemen hebben een negatief zelfbeeld. In de visie van PAD is elk kind uniek en heeft iedereen een eigen gebruiksaanwijzing. Er is veel aandacht voor het geven en ontvangen van complimenten.
 • Zelfcontrole
  Negatief impulsief gedrag van leerlingen gaat vaak gepaard met problemen. PAD maakt zelfcontrole bespreekbaar. Zo kun je met handpoppen emoties bespreken in de les en leerlingen laten nadenken over gedragsalternatieven. Een stoplicht helpt om zelfcontrole visueel te maken.
 • Emoties
  Emotionele intelligentie is belangrijk in het leven. Veel kinderen krijgen problemen doordat ze de emoties van zichzelf niet snappen, laat staan die van de ander. Bij PAD ligt de nadruk op het herkennen, benoemen en inschatten van de sterkte van de eigen emoties en die van de ander.
 • Probleem oplossen
  Het vinden van een goede oplossing voor problemen is vaak lastig. Veel leerlingen kennen maar weinig gedragsalternatieven. Bij PAD wordt het voor de leerlingen steeds duidelijker dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor de gemaakte keuzes.

Het PAD-programma is vernieuwd.

Wat is er veranderd?

De teksten van de groepsmappen zijn geactualiseerd, de groepsmappen zijn vervangen voor werkboeken, de werkbladen en emotiekaartjes zijn voorzien van nieuwe illustraties en de werkbladen, de grote emotiekaarten, extra emoties en handleiding zijn gedigitaliseerd.

Welke materialen zijn nodig om met het PAD-programma te werken?

 • Werkboeken voor de leraren van groep 1/2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8. Voor elke groep is een werkboek voor de leraar beschikbaar. Hierin staan alle lessen voor het hele jaar beschreven.
 • Doosjes met 24 emotiekaartjes per leerling. In een milieuvriendelijke doosje zitten 24 emoties, waaronder een privékaartje. Het doosje heeft de mogelijkheid om als standaard te dienen.
 • Handleiding. De tekst van de handleiding is herzien. Er is extra informatie toegevoegd over het voorkomen van pestgedrag, de verankering van het PADprogramma in de school en de plaats van PAD binnen het Sociaal-Emotioneel Leren(SEL).
 • Werkbladen. De werkbladen voor de leerlingen staan in het werkboek van de leraar, maar zijn ook digitaal beschikbaar.
 • Klassensets. De 24 emotiekaartjes zijn in het zwart-wit digitaal beschikbaar op A4 formaat. Deze klassensets kunnen in groep 1 en 2 gebruikt worden om de emoties te bespreken, maar ook als verwerkingsblad gebruikt worden.
 • Extra emotiekaartjes. Naast de 24 emoties zijn er nog 29 andere emoties beschikbaar, zowel op A4 formaat als ter grootte van de emotiekaartjes.
 • Onbedrukte emotiekaartjes. De afbeeldingen van de 29 extra emoties kunnen op de onbedrukte emotiekaartjes geplakt worden.

Wat zijn de kosten?

Een werkboek voor de leraar kost € 50. Het hele PAD-leerplan bestaat uit 7 werkboeken (groep ½, 3, 4, 5, 6, 7 en 8) en kost € 350.

Een doosje met 24 emotiekaartjes kost € 10. Voor elke leerling wordt een doosje met emotiekaartjes aangeschaft.

Scholen die de nieuwe materialen (werkboeken en emotiekaartjes) aanschaffen krijgen na de bestelling de gedigitaliseerde werkbladen, de handleiding, de klassensets en extra emotiekaartjes als download via de mail toegestuurd.

Hoe en door wie zijn de materialen te bestellen?

De werkboeken voor de leraar en de doosjes met emotiekaartjes voor de leerlingen zijn de bestellen via de bestelsite externe link . Via deze link vraagt u eerst een code aan bij de uitgeverij. Codes worden alleen verstrekt aan PAD-scholen die ingeschoold zijn.

Meer weten over PAD?

Meer weten over PAD, de inscholing, een opfriscursus of aanvullende scholing en/of begeleiding? Volg ons op Facebook externe link of stuur een mail naar ria.goedhart@hu.nl.

Het scholingstraject heeft normaal gesproken 20 contacturen, verdeeld over:

 • Een intake met de directie en/of IB'er;
 • Een presentatie over de theorie en praktijk van PAD. Hierna beslist het team om verder te gaan met het scholingstraject;
 • Een tweedaagse teamcursus op de eigen school.
 • Een terugkombijeenkomst, een half jaar na de invoering van PAD op school.

Houd daarnaast rekening met een aantal uur zelfstudie voor het PAD-leerplan.

Het Programma Alternatieve Denkstrategieën (PAD) wordt verzorgd door PAD-projectbegeleiders. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van gesprekken, colleges, werken met een stuurgroep, lesobservaties, het werken in teams, leren op de werkplek, intervisie en werkopdrachten.

Uit wetenschappelijk onderzoek uit de Verenigde Staten, Australië, Groot- Brittannië en Nederland (Universiteit Utrecht) weten we dat Programma Alternatieve Denkstrategieën (PAD) een uiterst krachtig en effectief preventieprogramma is. PAD draagt onder andere bij aan:

 • een positiever klassenklimaat;
 • agressievermindering;
 • zelfcontrole;
 • beter begrip van emoties;
 • de vaardigheid van leerlingen om problemen op te lossen.

Het Programma Alternatieve Denkstrategieën (PAD) is een van oorsprong Amerikaans preventieprogramma, dat sinds 1987 in Nederland wordt gebruikt op scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en scholen binnen een REC. Het Instituut voor Onderwijs & Orthopedagogiek van Hogeschool Utrecht is licentiehouder voor het Nederlandse taalgebied, en was de afgelopen jaren nauw betrokken bij de bijstelling, doorontwikkeling, implementatie en wetenschappelijke evaluatie.

Toelating

Het PAD-traject is bedoeld voor leraren die werken in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs binnen een REC.

Docenten

De docenten combineren specialistische theoretische kennis met praktische werkervaring. Hierdoor sluit de cursus goed aan op de dagelijkse praktijk van de deelnemers. De kennis die ze aanreiken is actueel, state-of-the-art en evidence-based.

Na deze opleiding

Deelnemers aan dit schoolontwikkelingstraject breiden hun competenties uit als docent, coach, IB’er, RT’er of studie(loopbaan)begeleider, decaan of mentor.

Overige informatie

De kosten voor het PAD-traject zijn afhankelijk van verschillende factoren. Nadat je school is aangemeld, ontvang je een offerte met een specificatie van de beoogde kosten.

Het project start wanneer de getekende offerte is ontvangen.

Hoe en door wie zijn de materialen te bestellen?

 • De werkboeken voor de leraar en de doosjes met emotiekaartjes voor de leerlingen zijn de bestellen via de site Prima onderwijs.

Welke materialen zijn nodig om met het PAD programma te werken? 

 • Werkboeken voor de leraren van groep 1/2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8
  Voor elke groep is een werkboek voor de leraar beschikbaar. Hierin staan alle lessen voor het hele jaar beschreven. 
 • Doosjes met 24 emotiekaartjes per leerling
  In een milieuvriendelijke doosje zitten 24 emoties, waaronder een privekaartje. Het doosje heeft de mogelijkheid om als standaard te dienen, dat is wel zo prettig.
 • Handleiding
  De tekst van de handleiding is herzien. Er is extra informatie toegevoegd over het voorkomen van pestgedrag, de verankering van het PADprogramma in de school en de plaats van PAD binnen het Sociaal-Emotioneel Leren (SEL). 
 • Werkbladen
  De werkbladen voor de leerlingen staan in het werkboek van de leraar, maar zijn ook digitaal beschikbaar.
 • Klassensets 
  De 24 emotiekaartjes zijn in het zwart-wit digitaal beschikbaar op A4 formaat. Deze klassensets kunnen in groep 1 en 2 gebruikt worden om de emoties te bespreken, maar ook als verwerkingsblad gebruikt worden. 
 • Extra emotiekaartjes 
  Naast de 24 emoties zijn er nog 29 andere emoties beschikbaar, zowel op A4 formaat als ter grootte van de emotiekaartjes.
 • Onbedrukte emotiekaartjes 
  De afbeeldingen van de 29 extra emoties kunnen op de onbedrukte emotiekaartjes geplakt worden.
 • Handpoppen
  De handpoppen van PAD, momenteel zijn deze verkrijgbaar via de site Folkmanis Shop.

Wat zijn de kosten?

 • Een werkboek voor de leraar 
  Een werkboek kost €50,00. Het hele PADleerplan bestaat uit 7 werkboeken (groep ½, 3, 4, 5, 6, 7 en 8) en kost €350,00. 
 • Een doosje met 24 emotiekaartjes 
  Dit doosje kost €10.00. Voor elke leerling wordt een doosje met emotiekaartjes aangeschaft. 

  N.B: Scholen die de nieuwe materialen (werkboeken en emotiekaartjes) aanschaffen krijgen na de bestelling de gedigitaliseerde werkbladen, de handleiding, de klassensets en extra emotiekaartjes als download via de mail toegestuurd. 

Meer weten over PAD?

Informatie over PAD, de inscholing, een opfriscursus of aanvullende scholing en/of begeleiding vind je op www.pad.hu.nl, volg ons via Facebook PAD of stuur een mail naar Ria Goedhart via ria.goedhart@hu.nl.

Waarom Programma Alternatieve Denkstrategieën (PAD) bij de HU?

 • Kies voor kwaliteit

  Het PAD-leerplan komt goed uit de reviewstudie van GION (Gronings Instituut voor Onderzoek van Onderwijs) van de Rijksuniversiteit Groningen.

 • Partner van de Gezonde School-aanpak

  De Gezonde School is een praktische aanpak om scholen te ondersteunen bij het structureel werken aan gezondheid op school.

 • Leer van de onderwijsexperts

  Een opleiding van de HU betekent docenten met kwaliteit en een sterke aansluiting met de praktijk.

Direct Contact

Ria Goedhart, landelijk PAD-coördinator

Ria Goedhart MEd

Landelijk PAD-coördinator
Leslocatie Hogeschool Utrecht Padualaan 97

Interesse in de opleiding Programma Alternatieve Denkstrategieën (PAD)?