Carrièreperspectief

Je ontvangt het master diploma van Hogeschool Utrecht na afronding van de deeltijd masteropleiding Leraar Engels. Hiermee ben je docent Engels met een eerstegraads bevoegdheid.

Bij je diploma hoort een Engelstalig International Diploma Supplement (IDS). Het IDS is gratis en je ontvangt het automatisch. Hierin staan jouw studieresultaten in het Engels, voor werkkansen in het buitenland.

Master Leraar Engels, carrièreperspectief

Arbeidsmarkt

De komende jaren gaan er veel ervaren leraren Engels met pensioen. Een perfect moment voor een nieuwe stap in je carrière dus. Je vindt waarschijnlijk snel een baan als leraar Engels eerstegraads.

Je kunt aan de slag als:

  • Leraar Engels voor de bovenbouw havo en vwo
  • Leraar Engels op het hbo
  • Leraar Engels bij het volwassenenonderwijs

Na deze opleiding kun je:

  • Engelse les op hoog niveau geven
  • Engels spreken en schrijven als 'near-native'
  • Een interessant curriculum samenstellen
  • Talent in leerlingen herkennen en ontwikkelen

/HU/Data/Onderwijs/Studiekeuze deeltijd/Open avond

Vragen over de opleiding?