Carrièreperspectief

Je ontvangt het masterdiploma van Hogeschool Utrecht na afronding van de masteropleiding Leraar Biologie.

Internationaal diploma supplement

Bij je diploma hoort een Engelstalig International Diploma Supplement (IDS). Het IDS is gratis en je ontvangt het automatisch. Hierin staan jouw studieresultaten in het Engels, voor werkkansen in het buitenland.

Master Leraar Biologie, carrièreperspectief

Arbeidsmarktpositie na Master Leraar Biologie

Ben je klaar met de master Leraar Biologie? Dan kun je als leraar biologie eerstegraads aan de slag. Je kunt lesgeven op de middelbare school, aan de bovenbouw van de havo en het vwo. Maar lesgeven op het hbo en in het volwassenenonderwijs behoort ook tot de mogelijkheden.

Je kunt aan de slag als

  • Leraar biologie eerstegraads, bovenbouw havo en vwo
  • Leraar biologie aan het hbo
  • Leraar biologie in het volwassenenonderwijs

Welke competenties ontwikkel je?

Na de Master Leraar Biologie kun je:

  • Biologieles geven aan de bovenbouw van de havo en het vwo, aan het hbo en in het volwassenenonderwijs
  • Meewerken aan onderwijsverbetering binnen je vakgroep en school
  • Lesplannen opstellen
  • Talent van je leerlingen herkennen en ontwikkelen

Vragen over de opleiding?