Carrièreperspectief

Je ontvangt het masterdiploma van Hogeschool Utrecht na afronding van de masteropleiding Leraar Aardrijkskunde.

Bij je diploma hoort een Engelstalig International Diploma Supplement (IDS). Het IDS is gratis en je ontvangt het automatisch. Hierin staan jouw studieresultaten in het Engels, voor werkkansen in het buitenland.

Master Leraar Aardrijkskunde, carrièreperspectief

Arbeidsmarkt

Met je eerstegraads bevoegdheid mag je aardrijkskunde les geven aan de bovenbouw van de havo en het vwo en het hbo. Je mag ook Natuur, Leven en Technologie (NLT) geven aan het vwo. Veel afgestudeerden vinden al snel een baan.

Je kunt aan de slag als:

  • Leraar aardrijkskunde bovenbouw havo, vwo
  • Leraar aardrijkskunde hbo
  • Leraar Natuur, Leven en Technologie (NLT)

Na deze opleiding kun je:

  • Aardrijkskundeles geven aan havo, vwo en hbo
  • Natuur, Leven en Technologie (NLT) geven aan het vwo
  • Lesplannen opstellen
  • Initiatief nemen bij onderwijsvernieuwing op jouw school
  • Talent van leerlingen herkennen en ontwikkelen

Interesse in de Master Leraar Aardrijkskunde?

Vragen over de opleiding?