Docent rekenen/gecijferdheid (mbo en vo)

 • Bachelor
 • Module
 • 8 maanden
 • HU locaties, Incompany

Deze module is een inhoudelijk sterke route om bekwaam en bevoegd rekendocent te worden voor mbo, vo en volwassenen-educatie. In deze module wordt aandacht gegeven aan de meest actuele ontwikkelingen in binnen- en buitenland rond rekenen en gecijferdheid. Hiermee worden deelnemers optimaal voorbereid op de complexe beroepspraktijk waarin het rekenniveau en de ge-cijferdheidscompetenties van leerlingen/studenten/cursisten worden verhoogd.

Persoonlijk advies

Heb je een vraag? Neem contact op met docent Hans Voskamp via hans.voskamp@hu.nl. We helpen je graag verder!

Stuur een mail

Handig om te weten

Startmoment Oktober 2024
Studie-investering 14 uur per week (inclusief bijeenkomsten)
Kosten

€ 1730 (vrij van btw)

Deelnemers 12-25
Locatie Padualaan 97 Utrecht , Incompany
Diploma Certificaat

Aanmelden

Zin om te beginnen met deze opleiding?

Opleidingsinhoud

Tijdens de module wordt er voortdurend gewerkt aan het ontwerpen van lesmateriaal voor je eigen lessen.. Daarvoor worden steeds theorie, resultaten uit onderzoek en voorbeelden van good practices, ingezet. De theorie en jouw praktische vertaling daarvan worden in de praktijk toegepast en bijgesteld op grond van ervaringen en reflecties. Gaandeweg de module spiegel jij jouw vaardigheden aan het raamwerk rekendocenten. Je bouwt gedurende de module een portfolio op waarin je jouw leerproces en de rijke leerervaringen vastlegt. 

Deze bachelormodule is sterk productgericht. Resultaten zijn producten waar jij zelf en anderen wat aan hebben in de praktijk. Voor toetsing en beoordeling zal gewerkt worden met een portfolio waarin producten en je eigen ontwikkeling wordt vastgelegd.

 • Je ontwikkelt een brede blik op rekenen en gecijferdheid in de praktijk van alledag.
 • Praktische didactische handvatten om reken- en gecijferdheidsonderwijs te geven aan een grote variatie aan lerenden.
 • Kennis van recente inzichten en internationale ontwikkelingen over gecijferdheid.
 • Je bent in staat om relevante onderwijsinterventies te ontwerpen en onderzoeken. 

Zie ook het Raamwerk scholimg en nascholing docent rekenen/gecijferdheid vo/mbo

Deze scholing besteedt met name aandacht aan de vakdidactische bekwaamheid uit het bekwaamheidsprofiel van dit raamwerk. Zoals kennis van inhoud en opbouw van doorlopende leerlijnen voor rekenen/gecijferdheid in de aansluitende onderwijssectoren zoals po, vo, mbo en volwasseneducatie, vakdidactische kennis, kennis over het actuele aanbod van (digitale) leermiddelen. Daarnaast ook vakdidactische kunde zoals het doelgericht en effectief voorbereiden, geven en evalueren van rekenen/gecijferdheid onderwijs, etc. We gaan ervan uit dat de docent een “kennis- en denkniveau tenminste gelijk aan het niveau rekenen mbo 4 (of 3F), waarbij hij boven de leerstof staat”. 

FAQ

Nee, het rekenniveau van de cursisten moet minstens 3F zijn. We besteden aandacht aan de didactiek van rekenen maar leren de cursisten niet rekenen op zich.

De lessen zijn van 14.00 tot 17.00 uur.

Nee de lessen zijn altijd op locatie.

Check de mogelijkheden op de pagina Voordelig studeren.

Gecijferde professionals opleiden, nieuwe rekeneisen, thema’s en de belevingswereld van studenten, psychologische factoren en rekenangst, rekenexamen. Grootheden en eenheden, oriëntatie in de 2- en 3- dimensionale wereld, omgaan met kwantitatieve informatie, verhoudingen herkennen en gebruiken, procenten gebruiken, formatief handelen, didactiek in de klas, oplossingsproces, denkactiviteiten en rekenhandelingen.

In de bijeenkomst worden thema’s besproken en de cursist bedenkt i.o.m. de docent een opdracht in zijn/haar praktijk waar het bijbehorende thema wordt uitgewerkt. Bijvoorbeeld bij het thema Rekenproblemen/ rekenangst kan de cursist een leerling observeren of interviewen die deze problematiek heeft, of verschillende tips verzamelen om in de les met deze problematiek om te gaan.

Docenten

De module wordt begeleid vanuit het lectoraat Wiskundig en Analytisch Vermogen van Professionals. Daardoor zijn de meest actuele nationale en internationale ontwikkelingen onderdeel van de module. Het gaat om een brede blik op rekenen: namelijk de manier waarop mensen in het dagelijks leven of (complexe) beroeps-situaties omgaan met kwantitatieve problemen. En vervolgens hoe je leerlingen, studenten of cursisten daarvoor opleidt. Je volgt deze module bij het Instituut Archimedes.

Hans Voskamp, MEd

Docent en onderzoeker lectoraat Wiskundig en Analytisch Vermogen van Professionals

toelating

Hbo-werk en denkniveau (diploma MBO-4, HBO, universitair).

Je werkt in of loopt stage als rekendocent in het MBO, VO of VE.  Het daadwerkelijk lesgeven aan een of meer groepen is een voorwaarde voor deelname. Zo nodig kan een intakegesprek volgen. Het is verstandig om eerst je lesbevoegdheid te halen (VO) of je pedagogisch-didactisch getuigschrift te halen (MBO). 

Meer informatie over:

Ook met een andere lesbevoegdheid kun je de aanvullende opleiding tot rekendocent volgen.

Na deze opleiding

Certificaat van bekwaamheid Docent rekenen vo/mbo. Als je al een tweedegraads lesbevoegdheid hebt of een pedagogisch didactisch getuigschrijft (pdg), dan is dit certificaat een aanvullende lesbevoegdheid voor rekenen in het vo/mbo. 

Je wordt bekwaam (en mogelijk bevoegd) Docent Rekenen vo/mbo. Je bent in staat om modern rekenonderwijs te ontwerpen en te verzorgen vanuit een onderzoekende houding. Raamwerk voor docent rekenen VO en MBO.

Eén van de unieke kenmerken van deze bachelormodule is dat deze onderdeel is van een minor Docent Rekenen/Gecijferdheid (30 ec). Wil je je na de module verder ontwikkelen? Dan is het voltooien van de gehele minor een mogelijke vervolgstap.

Overige informatie

De bachelormodule Docent Rekenen/Gecijferdheid (mbo en vo) kost €1.730,-, vrij van btw. Hierbij zijn de lesmaterialen inbegrepen.

In de module staat de onderwijspraktijk centraal. De module is erop gericht deelnemers toe te rusten met competenties waarmee zij de complexe beroepspraktijk rond rekenen kunnen aanpakken.  Om een wisselwerking te creëren tussen verworven kennis en de praktijk, is een voorwaarde voor toelating dat je lesgeeft in het VO of MBO.

Waarom docent gecijferdheid/rekenen bij de HU?

 • Actuele ontwikkelingen en inzichten

  Verbonden aan lectoraat Wiskundig en Analytisch Vermogen van Professionals.

 • Praktijkgericht en bruikbaar

  De module levert concrete producten op die direct gebruikt kunnen worden in de praktijk.

 • Ontwerpen van producten

  Gericht op het maken van bruikbare producten in tegenstelling tot het maken van verslagen.

Interesse in de module Docent Gecijferdheid/ Rekenen?

Heb je nog vragen?