Communicatieve Taaltherapie voor Kinderen met een Taalniveau van 2 tot 6 Jaar (CT-2)

Veel jonge kinderen hebben te maken met taalontwikkelingsstoornissen. Als logopedist kom je ze dagelijks tegen in je praktijk. Met communicatieve taaltherapie kun je deze kinderen met spelsituaties op een laagdrempelige en natuurlijke manier helpen.

Cursus Communicatie taaltherapie voor kinderen met een taalniveau van 2 tot 6 jaar: student in de praktijk met kind

De praktische cursus Communicatieve Taaltherapie voor Kinderen met een Taalniveau van 2 tot 6 Jaar (CT-2) is gericht op het evidence-based logopedisch handelen bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) in de meerwoordfase of differentiatiefase.

Handig om te weten

Startmoment Maandag 17 maart 2025
Lesdata 17 maart, 15 april, 22 mei en 24 juni 2025
Studie-investering Totale studiebelasting is 72 uur, waarvan 28 contacturen en 44 zelfstudie-uren
Kosten

€ 1250 (vrij van btw)

Deelnemers 11 - 14
Locatie Koningsbergerstraat 9 Utrecht , Incompany
Diploma Certificaat met de studie-investering (72 uur)

Aanmelden

Zin om te beginnen met deze opleiding?

Opleidingsadvies op maat

Kom je er niet uit of heb je vragen? Ga in gesprek en laat je adviseren.

Opleidingsinhoud

In de praktische cursus CT-2 staat de communicatieve taaltherapie centraal. In spelsituaties stimuleer je de conversatie- en vertelvaardigheden van het kind. Ook kun je zo de woordenschat en de communicatieve mogelijkheden van het kind uitbreiden.

Het programma bestaat uit 4 bijeenkomsten. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • normale taalontwikkeling van 2 tot 6 jaar
 • klacht, anamnese, onderzoeksplan, onderzoek, diagnose en klinisch redeneren rond de diagnose, met gebruik van ICF-terminologie
 • behandelplan opstellen voor een kind met een (complexe) taalstoornis met SMART-doelen gericht op het verminderen van de stoornis en het verbeteren van communicatie en participatie
 • behandeling van kinderen met pragmatische problemen
 • uitbreiden van de woordenschat
 • behandeling gericht op syntaxis en morfologie
 • het begrijpen en/of uitdrukken van taal-denkrelaties
 • het begrijpen en/of vertellen van verhalen
 • samenwerken met de ouders, samenwerken met andere disciplines
 • zoeken naar relevante bronnen in de literatuur

De cursus biedt een goede mix van theorie en praktijk en is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en ‘best practices’. Een belangrijke bron is de 2017 gepubliceerde richtlijn ‘Logopedie bij taalontwikkelingsstoornissen’.

De theorie wordt geïllustreerd aan de hand van videofragmenten en casuïstiek, met uitleg van de docent en veel aandacht voor recente ontwikkelingen. Je oefent met communicatieve speltherapie bij je zelf ingebrachte casus. Hierop krijg je feedback van de docent.

Tijdens de cursus gebruiken we de volgende literatuur:

 • Dungen, L. van den (2007), Taaltherapie voor kinderen met taalontwikkelingsstoornissen, Bussum: Coutinho (of een latere druk).
 • Gerrits, E., Beers, M., Bruinsma, G. & Singer, I. (2017), Handboek Taalontwikkelingsstoornissen, Muiderberg: Coutinho.

Toelating

Voor de cursus Communicatieve Taaltherapie voor Kinderen met een Taalniveau van 2 tot 6 Jaar (CT-2) gelden geen specifieke toelatingseisen. De cursus is bedoeld voor logopedisten die kinderen met taalontwikkelingsstoornissen behandelen met een talig niveau tussen de 2 en 6 jaar.

Docenten

De cursus wordt gegeven door Esther van Niel. Zij heeft als logopedist en linguïst veel ervaring opgedaan met kinderen met ernstige taal-spraakstoornissen en problemen met lezen en spelling.

MA Esther van Niel

Logopedist en linguïst

Esther van Niel is logopedist en linguïst. Als logopedist in de vrije vestiging werkt zij met kinderen met spraak- en taalontwikkelingsstoornissen en lees- en spellingsproblemen. Sinds februari 2012 is Esther werkzaam bij de opleiding Logopedie aan de Hogeschool Utrecht als docent spraak- en taalontwikkelingsstoornissen.

Na deze opleiding

Na de cursus Communicatieve Taaltherapie voor Kinderen met een Taalniveau van 2 tot 6 Jaar (CT-2) kun je communicatieve taaltherapie inzetten om jonge kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) te helpen.

Na de cursus kun je:

 • reflecteren op je systematisch logopedisch handelen bij kinderen met een taalniveau van 2 tot 6 jaar.
 • onderbouwde keuzes maken in de diagnostiek.
 • beïnvloedende factoren identificeren en opnemen in je hypothese en klinische redenering.
 • op basis van de klinische redenering een werkbaar behandelplan opstellen en uitvoeren volgens de uitgangspunten van communicatieve taaltherapie.

Heb je na deze cursus de smaak te pakken? Bij Hogeschool Utrecht kun je meerdere cursussen over communicatieve taaltherapie volgen, ingedeeld naar de taalleeftijd van kinderen met TOS. De andere cursussen zijn gericht op kinderen die nauwelijks spreken (CT-1) en kinderen met een taalniveau vanaf 6 jaar (CT-3).

Overige informatie

De post-bachelorcursus Communicatieve Taaltherapie voor Kinderen met een Taalniveau van 2 tot 6 Jaar kost € 1250, vrij van btw. Hier zijn de lesmaterialen bij inbegrepen.

De opleiding is praktijkgericht. Wat je leert, kun je direct toepassen in je werk. Daarom is het goed als je als logopedist werkt met kinderen met taalontwikkelingsstoornissen en een taalniveau tussen de 2 en 6 jaar.

Ben je met een groep van circa tien logopedisten met dezelfde opleidingsbehoefte en wil je dezelfde cursus volgen? Dan is er de mogelijkheid dat de docent naar je toe komt in plaats van andersom, de zogeheten incompany-training. De hogeschool zorgt voor readers, onderwijs en certificaten. Voor inhoudelijke informatie en een offerte kun je contact opnemen per e-mail: werkenstudie@hu.nl.

Ook bij Fontys Hogeschool wordt de CT-2 cursus 1x per jaar aangeboden.

Waarom Communicatieve Taaltherapie voor Kinderen met een Taalniveau van 2 tot 6 Jaar (CT-2) bij de HU?

 • Ontwikkeld door HU-docenten

  De cursussen Communicatieve Taaltherapie (CT-1, CT-2 en CT-3) zijn speciaal ontwikkeld door de docenten van Hogeschool Utrecht.

 • Krijg les van experts

  Onze docenten hebben veel ervaring als logopedist en linguïst. Ze zijn nauw betrokken bij het onderzoek naar en publicaties over Communicatieve Taaltherapie.

 • Kom verder in je carrière

  De HU geeft eigentijds onderwijs dat goed aansluit op de praktijk.

post-bachelorcursus is voor 72 punten geaccrediteerd door:

ADAP is het centrale loket voor de aanvragen van accreditatie van deskundigheidsbevorderende activiteiten voor paramedici die vallen onder het Kwaliteitsregister Paramedici. ADAP bewaakt zo de kwaliteit van bij- en nascholing en andere activiteiten voor paramedici.

Direct contact

Karin Verheij

Coördinator post-hbo logopedie
Leslocatie Hogeschool Utrecht Heidelberglaan 7

Interesse in de opleiding Communicatieve Taaltherapie voor Kinderen met een Taalniveau van 2 tot 6 Jaar (CT-2)?

Heb je nog vragen?