Communicatieve Taaltherapie voor Kinderen die Niet of Nauwelijks Spreken (CT-1)

Kom je in je werk als logopedist peuters en kleuters tegen die niet of nauwelijks spreken of die niet verder komen dan één- of tweewoorduitingen? In deze cursus krijg je handvatten aangereikt om deze kinderen verder te helpen.

Voorbeeld van een leeromgeving: studenten in gesprek met laptops

De praktische cursus Communicatieve Taaltherapie voor Kinderen die Niet of Nauwelijks Spreken (CT-1) is gericht op het evidence-based logopedisch handelen bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) met een taalniveau van 0 tot 2 jaar en drie maanden.

Handig om te weten

Start 6 september (vol)
Lesdata 6 september, 6 oktober en 5 november 2021
Aanmelden kan alleen nog voor de wachtlijst, er wordt contact met je opgenomen mits er een plaats vrij komt.
Studie-investering De totale studiebelasting is 64 uur (21 contacturen en 43 zelfstudie-uren)
Kosten € 1095 (vrij van btw)
Deelnemers 9 - 16
Locatie Koningsbergerstraat 9 Utrecht, Incompany
Diploma Certificaat met de studie-investering (64 uur)

Aanmelden

Zin om te beginnen met deze opleiding?

Opleidingsadvies op maat

Kom je er niet uit of heb je vragen? Ga in gesprek en laat je adviseren.

Opleidingsinhoud

In de praktische cursus CT-1 staat de communicatieve taaltherapie centraal. In spelsituaties stimuleer je het kind in de fonologische ontwikkeling en het gebruik van twee- en meerwoorduitingen. Ook kun je zo de woordenschat en de communicatieve mogelijkheden van het kind uitbreiden.

Het programma bestaat uit 3 bijeenkomsten. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • normale taalontwikkeling tot 2;3 jaar
 • klacht, anamnese, onderzoeksplan, onderzoek, diagnose en klinisch redeneren rond de diagnose, met gebruik van ICF-terminologie
 • behandelplan opstellen voor een kind met een (complexe) taalstoornis met SMART-doelen gericht op het verminderen van de stoornis en het verbeteren van communicatie en participatie
 • behandeling van kinderen met pragmatische problemen
 • uitbreiden van de woordenschat
 • behandeling gericht op syntaxis en morfologie
 • het begrijpen en/of uitdrukken van taal-denkrelaties
 • het begrijpen en/of vertellen van verhalen
 • samenwerken met de ouders, samenwerken met andere disciplines
 • zoeken naar relevante bronnen in de literatuur

De cursus biedt een goede mix van theorie en praktijk en is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en ‘best practices’. Een belangrijke bron is in 2017 gepubliceerde richtlijn ‘Logopedie bij taalontwikkelingsstoornissen’.

De theorie wordt geïllustreerd aan de hand van videofragmenten en casuïstiek, met uitleg van de docent en veel aandacht voor recente ontwikkelingen. Je oefent met communicatieve speltherapie bij je zelf ingebrachte casus. Hierop krijg je feedback van de docent.

Tijdens de cursus gebruiken we de volgende literatuur:

 • Dungen, L. van den & N. den Boon (2001), Beginnende communicatie, Lisse: Swets & Zeitlinger.
 • Dungen, L. van den (2007), Taaltherapie voor kinderen met taalontwikkelingsstoornissen, Bussum: Coutinho (of een latere druk).
 • Gerrits, E., Beers, M., Bruinsma, G. & Singer, I. (2017), Handboek Taalontwikkelingsstoornissen, Muiderberg: Coutinho.
 • Schaerlaekens, A. (2008), De taalontwikkeling van het kind, Groningen: Wolters Noordhoff.

Toelating

Voor de cursus Communicatieve Taaltherapie voor Kinderen die Niet of Nauwelijks Spreken (CT-1) gelden geen specifieke toelatingseisen. De cursus is bedoeld voor logopedisten die werken met nauwelijks sprekende peuters en kleuters. Dit kunnen ook kinderen zijn met een verstandelijke beperking.


Docenten

De cursus wordt gegeven door drs. Brigitte M. Decuyper. Zij werkt als logopedist-linguïst met kinderen met ernstige taal-spraakstoornissen en heeft zich gespecialiseerd in preverbale logopedie.

Drs. Brigitte M. Decuyper

Logopedist en linguïst

Brigitte Decuyper heeft als logopedist-linguïst haar eigen praktijk in Nieuwegein. Na haar studie Algemene Taal- en Letterkunde aan de Vrije Universiteit Brussel (België) haalde zij een mastertitel in Taalwetenschap en rondde ze haar lerarenopleiding af (1996). In 2008 studeerde ze als logopedist af aan Hogeschool Utrecht.

Brigitte behandelt voornamelijk kinderen met ernstige taal-spraakstoornissen en heeft zich gespecialiseerd in preverbale logopedie. Daarnaast is zij als gastdocent verbonden aan Hogeschool Utrecht.


Na deze opleiding

Na de cursus Communicatieve Taaltherapie voor Kinderen die Niet of Nauwelijks Spreken (CT-1) kun je communicatieve taaltherapie inzetten om jonge kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) te helpen.

Na de cursus kun je:

 • reflecteren op je systematisch logopedisch handelen bij kinderen met een taalniveau van 0 tot 2 à 3 jaar.
 • onderbouwde keuzes maken in de diagnostiek.
 • beïnvloedende factoren identificeren en opnemen in je hypothese en klinische redenering.
 • op basis van de klinische redenering een werkbaar behandelplan opstellen en uitvoeren volgens de uitgangspunten van communicatieve taaltherapie.

Heb je na deze cursus de smaak te pakken? Bij Hogeschool Utrecht kun je meerdere cursussen over communicatieve taaltherapie volgen, ingedeeld naar de taalleeftijd van kinderen met TOS. De andere cursussen zijn gericht op kinderen met een taalniveau van 2 tot 6 jaar (CT-2) en kinderen met een taalniveau vanaf 6 jaar (CT-3).


Overige informatie

De post-bachelorcursus Communicatieve Taaltherapie voor Kinderen die Niet of Nauwelijks Spreken (CT-1) kost € 1095, vrij van btw. Hier zijn de lesmaterialen bij inbegrepen.

De cursus is praktijkgericht. Wat je leert, kun je direct toepassen in je werk. Daarom is het goed als je als logopedist werkt met nauwelijks sprekende peuters en kleuters. Dit kunnen ook kinderen zijn met een verstandelijke beperking.

Ben je met een groep van circa tien logopedisten met dezelfde opleidingsbehoefte en wil je dezelfde cursus volgen? Dan is er de mogelijkheid dat de docent naar je toe komt in plaats van andersom, de zogeheten incompany-training. De hogeschool zorgt voor readers, onderwijs en certificaten. Voor inhoudelijke informatie en een offerte kun je contact opnemen per e-mail: werkenstudie@hu.nl.

Waarom Communicatieve Taaltherapie voor Kinderen die Niet of Nauwelijks Spreken (CT-1) bij de HU?

 • Ontwikkeld door HU-docenten

  De cursussen Communicatieve Taaltherapie (CT-1, CT-2 en CT-3) zijn allen ontwikkeld door docenten van de Hogeschool Utrecht. Ook het initiële onderwijs over TOS is gericht op Communicatieve Taaltherapie.

 • Krijg les van experts

  De docenten zijn ervaren en deskundig en nauw betrokken bij het onderzoek en publicaties naar en over Communicatieve Taaltherapie

 • Kom verder in je carrière

  De HU geeft eigentijds onderwijs dat goed aansluit op de praktijk.

De post-bachelorcursus is voor 57,5 punten geaccrediteerd door:

ADAP is het centrale loket voor de aanvragen van accreditatie van deskundigheidsbevorderende activiteiten voor paramedici die vallen onder het Kwaliteitsregister Paramedici. ADAP bewaakt zo de kwaliteit van bij- en nascholing en andere activiteiten voor paramedici.

ADAP

Direct contact

Karin Verheij

Coördinator post-hbo logopedie

Interesse in de opleiding Communicatieve Taaltherapie voor Kinderen die Niet of Nauwelijks Spreken (CT-1)?

Vragen over de opleiding?