Beschermingsbewindvoerder en Beheer

Door de vele ontwikkelingen en bezuinigingen binnen het sociale domein wordt onze samenleving steeds complexer. Mensen die hun eigen financiële belangen niet kunnen behartigen zijn extra kwetsbaar. Voor deze mensen kan een bewindvoerder benoemd worden: iemand die het voor hen opneemt. Na het volgen van deze cursus ben jij die redder in nood.

Cursus Beschermingsbewindvoerder en beheer: Overleg tussen twee studenten

Tijdens de post-bachelorcursus Beschermingsbewindvoerder en Beheer ontpop jij je tot een financieel expert. Zodra de kantonrechter jou tot bewindvoerder benoemt, kun jij het verschil maken in iemands leven. Je behartigt de financiële belangen, stabiliseert de financiële situatie en werkt toe naar een schuldenvrije toekomst. Door het overnemen van de administratieve rompslomp creëer je rust in het leven van je cliënt.

Cursus voldoet aan kwaliteitseisen rechtspraak

Het Landelijk KwaliteitsBureau (LKB) heeft op 17 december 2021 laten weten dat de cursus Beschermingsbewindvoerder en beheer aan de kwaliteitseisen van de rechtspraak voldoet. Met ingang van 2022 gelden aanvullende eisen voor opleidingen tot beschermingsbewindvoerder, ook aan deze eisen voldoet deze door de HU aangeboden opleiding.

Handig om te weten

Start September 2023
Lesdata Exacte lesdata volgen.

Tijdens de lessen schuif je aan bij de deeltijdopleidingen Sociaal Juridische Dienstverlening, HBO-rechten en Kandidaat Gerechtsdeurwaarder.
Studie-investering 14 uur per week (inclusief colleges)
Kosten € 2600 (vrij van btw)
Locatie Padualaan 101 Utrecht
Diploma Certificaat met de studie-investering (140 uur)
Prijsinformatie Bekijk de mogelijkheden voor een tegemoetkoming in de studiekosten.

Aanmelden

Zin om te beginnen met deze opleiding?

Meer weten?

De belangrijkste informatie op een rij.

Opleidingsinhoud

De post-hbo-opleiding Beschermingsbewindvoerder en Beheer leidt je in 7 dagen op tot een professioneel beschermingsbewindvoerder. In de opleiding doe je algemene en specifieke rechtskennis op en kom je alles te weten over de rol en taken van een bewindvoerder, de sociale kaart en het proces van stabiliseren en het voorkomen van escalatie.

De cursus bestaat uit de volgende 7 lesdagen:

 • Lesdag 1 
  Het beroep: achtergrondinformatie, de juridische context en soortgelijke professies.
 • Lesdag 2 
  Rol en taken van een bewindvoerder: het traject, werkzaamheden en rechtsgevolgen.
 • Lesdag 3 
  De praktijk: dossieropbouw, een sluitend budgetplan, minimavoorzieningen.
 • Lesdag 4 
  De praktijk: sociaal zekerheidsrecht, het opbouwen van een praktijk en cliëntenbestand.
 • Lesdag 5 
  De praktijk: formaliteiten en hoe te handelen bij het ontstaan van achterstanden.
 • Lesdag 6 
  De praktijk: problematische schulden en schuldhulpverlening.
 • Lesdag 7 
  De praktijk: belastingen en vermogen. Privacy en klachtafhandeling. 

Twee of drie weken na de laatste lesdag rond je de cursus af met een schriftelijk examen. Dit examen bestaat uit een praktijkcasus met open vragen. Je mag je naslagwerken of het internet gebruiken. Je kunt één keer kosteloos herkansen.

Onze opleiding is theoretisch én praktisch. Je bereidt je thuis voor op elke bijeenkomst. Je bestudeert literatuur en maakt opdrachten. Tijdens de lessen oefen je veel met praktijkvoorbeelden en casuïstiek, en is er ruimte voor het inbrengen van je eigen ervaringen en vragen.

Je sluit aan bij professionals die de deeltijdopleiding HBO-Rechten of Sociaal Juridische Dienstverlening volgen.

Je leert onder andere:

 • wat de taken en bevoegdheden van een bewindvoerder zijn;
 • relevante wet- en regelgeving te begrijpen en toe te passen;
 • een dossier aanleggen, een begroting maken en een dossier stabiliseren;
 • alle ins en outs van schuldhulpverlening;
 • welke formaliteiten er zijn aangaande gerechtelijke procedures.

Toelating

Om toegelaten te worden tot de opleiding, moet je ten minste te beschikken over een mbo-4-opleiding, havo of vwo-diploma.

Docenten

Onze docenten hebben hun sporen verdiend in de praktijk en academische wereld. Stuk voor stuk zijn zij gerenommeerde professionals met ieder zijn of haar eigen specialisatie. En doordat ze uit de beroepspraktijk komen, weten ze wat er speelt.

Mr. Debbie Dijkstra-Orsel

Opleidingscoördinator en docent

Debbie Dijkstra is docent van de post-bachelorcursus Beschermingsbewindvoerder. Debbie is in 2020 gestart met haar eigen bewindvoerderskantoor, ZoDoende bewindvoering & juridisch advies. Daarvoor is zij enkele jaren werkzaam geweest als advocaat.

Debbie heeft ruime kennis en ervaring op het gebied van problematische schulden. De combinatie van haar theoretische kennis en praktijkervaring maakt het dat zij de stof duidelijk en praktijkgericht kan overbrengen. Haar enthousiasme voor het vak draagt ze graag aan je over.

Dieuwke Altena

Docent

Dieuwke Altena is docent van de post-bachelorcursus Beschermingsbewindvoerder en beheer. Daarnaast is ze werkzaam als Adviseur Beleid & Kwaliteit bij een grote schuldhulpverlenende organisatie. Bij deze organisatie was zij eerder onder meer als bewindvoerder werkzaam.

Vanuit haar huidige functie en haar eerdere functies kent Dieuwke het werkveld en het wettelijke kader van een bewindvoerder, ze kent de doelgroep en de werkzaamheden, taken en verantwoordelijkheden. Haar ervaring deelt ze graag met je.

Na deze opleiding

Na het succesvol afronden van deze cursus krijg je het officiële certificaat Beschermingsbewindvoerder en Beheer met daarop een vermelding van de studielast. Als de rechtbank je vraagt om naast je vooropleiding nog een aanvullende bewindvoerderscursus te volgen, voldoe je na het volgen van onze cursus aan de opleidingseis.

Na deze opleiding:

 • weet je wat de taken en bevoegdheden van een bewindvoerder zijn;
 • kun je relevante wet- en regelgeving begrijpen en toepassen;
 • kun je een dossier aanleggen, begroting maken en een dossier stabiliseren;
 • ken je alle ins en outs van schuldhulpverlening;
 • weet je welke formaliteiten er zijn aangaande gerechtelijke procedures.

Met het afronden van de post-hbo-opleiding Beschermingsbewindvoerder en Beheer, heb je je kansen op de arbeidsmarkt vergroot. De behoefte aan goede beschermingsbewindvoerders is groot. Wel zien we de laatste tijd een omslag: er zijn zoveel nieuwe kantoren gestart, dat het voor startende zelfstandige bewindvoerders steeds lastiger zal worden om een voldoende grote clientèle op te bouwen. Dit is met name van belang als je de intentie hebt om als zelfstandig bewindvoerder te starten.

Na het afronden van onze opleiding beschik je over voldoende kennis en kunde om aan de slag te gaan als professioneel bewindvoerder of als assistent bewindvoerder. Om benoemd te worden tot professioneel bewindvoerder moet je voldoen aan de kwaliteitseisen die de rechtbank stelt. Kijk voor deze eisen in het Besluit kwaliteitseisen, curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren.

Wil je geen professioneel bewindvoerder, maar particulier bewindvoerder worden (voor maximaal 3 personen)? Met deze opleiding beschik je over voldoende kennis en kunde om de financiële belangen van deze personen goed te kunnen behartigen.

Vaak bestaat het idee dat de rechtbank je cliënten toewijst, nadat je bent toegelaten als beschermingsbewindvoerder. Dit beeld klopt niet helemaal. Je draagt zelf zorg voor de werving van cliënten. Dit kan via je netwerk. Partnerorganisaties kunnen hun cliënten naar jou doorverwijzen. Ook kun je via je website en andere media bekendheid geven aan je dienstverlening.

Let op dat je goed let op de passendheid van de maatregel bij de behoefte van de cliënt. Niet iedere cliënt die een beschermingsbewindvoerder wil, is het beste geholpen met beschermingsbewind. Meer en meer is het uitgangspunt dat bewind een tijdelijke maatregel moet zijn. Je werkt dan ook samen met je cliënt aan de vergroting van zijn financiële zelfredzaamheid.

Ook na de opleiding houden we contact met je. In ons alumni-netwerk delen we met regelmaat oproepen van oud- of juist nieuwe cursisten, zoals vacatures of werkervaringsplekken. Wij zijn trots op hoe onze alumni de nieuwe cursisten ervaring laten opdoen of een kans op een baan bieden.

Overige informatie

De post-bachelorcursus Beschermingsbewindvoerder en Beheer kost € 2.600, vrij van btw. Je krijgt toegang tot de cursussite met al het cursusmateriaal.

De opleiding wordt gevolgd door cursisten van allerlei leeftijden, en ook achtergronden en werkervaring variëren. Cursisten zijn vaak werkzaam in de (jeugd-, psychiatrische of maatschappelijke) zorg, schuldhulpverlening of andere afdelingen van de gemeente, bij banken of deurwaarderskantoren, notariaat, maatschappelijk werk of psychiatrie.

Veel deelnemers zijn starters, maar ook ervaren bewindvoerders volgen de opleiding. De diversiteit wordt in evaluaties zeer hoog gewaardeerd. Het contact en de gevraagde samenwerking met medecursisten wordt als een bijzondere meerwaarde ervaren. De groepen of subgroepen blijven meestal met elkaar in contact na de opleiding. Velen hebben hun huidige samenwerkingspartner op onze opleiding ontmoet.

Waarom Beschermingsbewindvoerder en Beheer bij de HU?

 • Klaar voor de praktijk

  We combineren theorie met praktijkkennis. Casuïstiek uit de praktijk staat centraal. Na afloop kun jij als beschermingsbewindvoerder aan de slag.

 • Veel kennis van zaken

  Je leert niet alleen welke werkzaamheden je als bewindvoerder verricht, maar ook de juridische onderbouwing daarvan.

 • Focus op praktijkgericht onderzoek

  Binnen de opleiding wordt de verbinding gelegd met praktijkgericht onderzoek verricht door ons eigen Kenniscentrum Sociale Innovatie. Een unicum.

Onze opleiding voldoet aan de eisen zoals gesteld door het Landelijk KwaliteitsBureau

Met je certificaat kun je aan de slag als professioneel bewindvoerder als je voldoet aan de eisen zoals genoemd in het Besluit kwaliteitseisen. Controleer altijd vooraf welke eisen er gelden voordat je benoembaar bent als professioneel bewindvoerder.

PE-punten

Door de KBvG zijn aan deze cursus 10 PE-punten toegekend.

Student werk in de HU Bibliotheek

Interesse in de opleiding Beschermingsbewindvoerder en Beheer?