Begeleiden van nieuwkomers op school

Hoe begeleid je het taalverwervingsproces en de sociaal-emotionele ontwikkeling bij nieuwkomers? Welke kennis heb je nodig over cultuurverschillen en hoe ga je om met het verwerken van stressvolle gebeurtenissen? Welke materialen zijn beschikbaar en hoe organiseer je het onderwijs aan hen?

Juf op een basisschool aan het werk met twee leerlingen

Het Seminarium voor Orthopedagogiek van Hogeschool Utrecht krijgt met regelmaat vragen over de opvang van nieuwkomers op school. In antwoord op deze vragen hebben we vijf lesbijeenkomsten ontwikkeld met achtergronden en praktijkervaringen, zodat jij op de hoogte bent van de nieuwste ontwikkelingen met betrekking tot het begeleiden van leerlingen met een vluchtelingen- en/of migratieachtergrond.

Handig om te weten

Start 15 september 2021 (Utrecht), 9 november 2021 (Online) en 1 februari 2022 (Middelburg) 
Lesdata - Utrecht: 15, 22 en 29 september, 6 en 13 oktober 2021 van 16.30 tot 19.30 uur.
- Online: 9 november, 16 november, 23 november, 30 november, 7 december 2021 van 16.00 tot 19.00 uur.
- Middelburg: 1 februari, 8 februari, 1 maart, 8 maart en 15 maart 2022 van 16.00 tot 19.00 uur.
Studie-investering 15 uur in totaal (je volgt 5 colleges van 3 uur)
Kosten € 450 (vrij van btw)
Deelnemers 15 - 30
Locatie Padualaan 97 Utrecht, Taal Expertise Centrum Walcheren - Nederstraat 37 Middelburg
Diploma Bewijs van deelname

Opleidingsinhoud

De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten van drie uur. De bijeenkomsten worden verzorgd door hogeschooldocenten van het Seminarium voor Orthopedagogiek van Hogeschool Utrecht, die gespecialiseerd zijn in taalverwerving, sociaal-emotioneel leren en passend handelen bij complex gedrag.

De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten:

 • Taalbeleid
  De visie op taal staat centraal. Aan de orde komen: de visie op meertaligheid, de balans tussen gestructureerd taalaanbod (NT2) en een breed taalaanbod, betekenis daarvan voor de schoolpraktijk, een brede intake en hoe om te gaan met alfabetisering van half geschoolde en niet geschoolde leerlingen. Tevens komt de noodzaak van taalbeleid ter sprake.

 • Taalonderwijs
  We behandelen de volgende vragen: hoe kun je de visie op meertaligheid concreet maken? Hoe geef je taalsteun? Wat betekenen de begrippen DAT en CAT bij taal en rekenen? Hoe scaffold je taal? Wat is belangrijk bij begripsontwikkeling/woordenschat? Welke coöperatieve strategieën zijn handig voor de broodnodige herhaling? Hoe ondersteun je het schrijven?

 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
  Sociaal-Emotioneel Leren is van belang voor alle leerlingen, maar hoe houd je rekening met een diversiteit aan etnische- en taalkundige achtergronden? In deze lesbijeenkomst komen de volgende onderwerpen aan bod:
  • de betekenis van sociaal-emotioneel leren (SEL);
  • de leerdoelen en een leerplan dat past bij de eigen school;
  • de rol van de leraar en de leermiddelen die ingezet kunnen worden bij de lessen SEL aan leerlingen (en ouders) met een vluchtelingen- en/of migratieachtergrond.

 • Trauma en veerkracht
  Welke invloed hebben traumatische ervaringen op de ontwikkeling van leerlingen? Wat kan de leraar en wat kan de school doen om de veerkracht te vergroten? Hoe kunnen de leraar en de school ondersteuning bieden aan leerlingen die kampen met de gevolgen van traumatische ervaringen? Deze vragen komen tijdens deze lesbijeenkomst aan de orde. Daarnaast bespreken we ook wanneer de school hulp moet inroepen van externen. Hoe kunnen zij samenwerken om de ondersteuning van leerlingen met trauma af te stemmen en te versterken.

 • Culturele sensitiviteit en ouderbetrokkenheid
  In deze bijeenkomst bespreken we de visie op en de ervaringen met het werken in een superdiverse leeromgeving. Je leert hoe leraren en schoolleiders kunnen werken aan een verbindende schoolcultuur en het cultuursensitief omgaan met verschillen. Ten slotte richten we ons op de vraag hoe ouders van leerlingen met een migratie- en/of vluchtelingachtergrond bereikt en betrokken kunnen worden bij de ontwikkeling van hun kinderen op school.

De lessen op de locatie in Middelburg zijn op dinsdag van 16.00 - 19.00 uur:

Datum Onderwerp
1 februari 2022 Taalbeleid
8 februari 2022 Taalonderwijs
1 maart 2022 Sociaal-emotioneel leren (SEL)
8 maart 2022 Trauma & Veerkracht
15 maart 2022 Culturele Sensitiviteit & Ouderbetrokkenheid

De lessen op de locatie in Utrecht zijn op maandag van 16.30 - 19.30 uur:

Datum Onderwerp
15 september 2021 Taalbeleid
22 september 2021 Taalonderwijs
29 september 2021 Sociaal-emotioneel leren
6 oktober 2021 Trauma & Veerkracht
13 oktober 2021 Culturele sensitiviteit & Ouderbetrokkenheid

De lessen online zijn op dinsdag van 16.00 - 19.00 uur:

Datum Onderwerp
9 november 2021 Taalbeleid
16 november 2021 Taalonderwijs
23 november 2021 Sociaal-emotioneel leren (SEL)
30 november 2021 Trauma & Veerkracht
7 december 2021 Culturele sensitiviteit & Ouderbetrokkenheid

Je volgt vijf bijeenkomsten van drie uur. Tijdens de bijeenkomsten leer je via:

 • achterliggende theorieën;
 • filmpjes over interventies;
 • weblectures van specialisten;
 • ervaringen van jezelf en de andere deelnemers;
 • uitkomsten van recent onderzoek;
 • artikelen uit vakbladen;
 • voorbeelden van interventies en materialen die ingezet kunnen worden tijdens de lessen aan nieuwkomers.

Ook maken we gebruik van dialogen, casussen, vragenlijsten en reflectie-instrumenten. Je krijgt toegang tot een elektronische leeromgeving met alle informatie en materialen. Ook hebben we een Facebookpagina waarop nieuwe ontwikkelingen, aanbod en materialen worden gedeeld.


Toelating

Je kunt deelnemen aan deze cursus als je in bezit bent van een mbo- of hbo-diploma, gericht op pedagogiek, social work of onderwijs.


Docenten

De lessen worden verzorgd door hogeschooldocenten van het Seminarium voor Orthopedagogiek van Hogeschool Utrecht, die gespecialiseerd zijn in taalverwerving, sociaal-emotioneel leren en passend handelen bij complex gedrag.


Na deze opleiding

Wanneer je de post-bachelorcursus Begeleiden van nieuwkomers op school succesvol hebt afgerond, ontvang je een bewijs van deelname van Hogeschool Utrecht.

Na deze opleiding heb je veel kennis opgedaan op de verschillende onderwerpen:

Taalbeleid

 • Je ontwikkelt een visie op meertaligheid en kent de noodzaak van taalbeleid.
 • Je leert balans aanbrengen tussen een gestructureerd taalaanbod (NT2) en een breed taalaanbod en kan de betekenis daarvan voor de schoolpraktijk duiden.
 • Je hebt kennis van een brede intake en hoe om te gaan met alfabetisering van half-geschoolde en niet-geschoolde leerlingen.

Taalonderwijs

 • Je weet hoe je de visie op meertaligheid concreet kan maken.
 • Je leert hoe je taalsteun geeft, kent de begrippen DAT en CAT bij taal en rekenen en weet hoe je moet scaffolden.
 • Je weet wat belangrijk is bij begripsontwikkeling/woordenschat, welke coöperatieve strategieën handig zijn voor de broodnodige herhaling en hoe je het schrijven moet ondersteunen.

Sociaal-Emotionele Ontwikkeling

 • Je kent de betekenis van het sociaal-emotioneel leren (SEL) voor leerlingen met verschillende nationale etnische en taalkundige achtergronden.
 • Je reflecteert op jouw rol in relatie tot leerlingen met een vluchtelingachtergrond.
 • Je weet welke leermiddelen ingezet kunnen worden bij lessen SEL aan leerlingen (en ouders) met een vluchtelingachtergrond.
 • Je kunt zowel expliciet als impliciet aandacht besteden aan SEL in jouw klas met nieuwkomers.

Trauma en veerkracht

 • Je weet welke invloed traumatische ervaringen op de ontwikkeling van leerlingen hebben.
 • Je hebt inzicht in wat jij kan betekenen voor getraumatiseerde leerlingen.
 • Je kan delen wat de school kan doen om de veerkracht van leerlingen met een vluchtelingachtergrond te vergoten.

Culturele sensitiviteit

 • Je leert hoe leraren en schoolleiders kunnen werken aan een verbindende schoolcultuur en cultuursensitief met verschillen omgaan.
 • Je maakt kennis met methodieken om leerlingen vaardig te maken in met elkaar communiceren, samenwerken en reflecteren.
 • Je weet hoe je met verschillende betrokkenen samen aan de ondersteuning van de leerlingen en ouders kan werken.

Aanmelden

Zin om te beginnen met deze opleiding?

Meer weten?

De belangrijkste informatie op een rij.


Overige informatie

De post-bachelorcursus Begeleiden van nieuwkomers op school kost € 450, vrij van btw. Hier zijn de lesmaterialen bij inbegrepen.

Jouw praktijk staat centraal in deze module. Je kunt eigen cases inbrengen en wat je leert meteen inzetten op je werk.

Uit onderzoek blijkt dat de betrokkenheid van ouders bij het leren thuis positieve effecten heeft (Bakker, et al., 2013). Voor het sociaal-emotioneel leren geldt dat leraren en ouders elkaar kunnen versterken (Durlak et al., 2017). Daarom bieden we in verschillende talen emotiekaartjes aan en activiteiten voor sociaal emotioneel leren thuis. 

Waarom Begeleiden van nieuwkomers op school bij de HU?

 • Onderwijs van hoge kwaliteit

  Je krijgt adviezen en tips gebaseerd op goede ervaringen en wetenschappelijke inzichten.

 • Direct toepasbaar

  Je kunt de informatie die je krijgt direct koppelen aan jouw eigen praktijksituaties en morgen toepassen in jouw klas.

 • Altijd dichtbij

  Deze cursus wordt op verschillende plaatsen of incompany aangeboden. Je hoeft dus nooit ver te reizen. 

DIRECT Contact

Ria Goedhart

Student aan het werk in de HU Bibliotheek

INTERESSE IN DE OPLEIDING Begeleiden van nieuwkomers op school?

Vragen over de opleiding?