Dag van de Examencommissies: Examencommissie als scheidsrechter of middenvelder?

Voetbal in een doelnet

Het spel verandert door ontwikkelingen als programmatisch toetsen, maar de spelregels blijven achter. Hoe kan de examencommissie effectief blijven borgen waar innovatie en regels uitgaan van verschillende speelvelden? En, welke spelregels kunnen we onveranderlijk toepassen omdat ze onafhankelijk zijn van de onderwijsontwikkelingen?

Om deze vragen te beantwoorden organiseren wij op donderdag 5 oktober in Stadion Galgenwaard de Dag van de Examencommissies met als thema: Examencommissie als scheidsrechter of middenvelder?

De ontwikkeling naar toetsen in grotere eenheden of programmatisch toetsen blijft een actuele uitdaging voor veel examencommissies. Daarnaast vragen de flexibilisering van onderwijs en het afgeven van microcredentials om aangepaste regels met alle gevolgen voor de borging van kwaliteit van dien. Bovendien hebben we te maken met wijzigingen in het juridisch kader, zo wordt het evenredigheidsprincipe steeds belangrijker. De examencommissie is soms scheidsrechter, maar soms ook speler in het team, en moet ondertussen de bal hoog zien te houden.

Aanmelden

Je kunt je helaas niet meer aanmelden. Wil je op de wachtlijst? Mail dan naar CvE-HU@hu.nl

Wat je kunt verwachten

Tijdens deze middag zullen Eva Reuling (vanaf 1 september lid van het College van Bestuur HU), Joost Broerse (commercieel directeur FC Utrecht) en Keynote spreker Rolf Bindels (advocaat Onderwijsrecht) de Dag van de Examencommissies aftrappen. Simone van den Berge en Tanja Derksen (experts op gebied van microcredentials en edubadges bij de HU), Mark van den Hove (Senior Wetgevingsjurist bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en Aline Brandts (Coördinator Leergang Examencommissies HU) zullen workshops verzorgen tijdens deze middag.

Programma

Tijd Onderdeel
12.45-13.15 uur Inloop met koffie, thee en wat lekkers
13.15-14.30 uur Opening door Eva Reuling en key-note door Rolf Bindels
14.30-14.45 uur Pauze
14.45-15.45 uur Workshop ronde 1
15.45-16.45 uur Workshop ronde 2
16.45-17.15 uur Terugblik en afsluiting
17.15-18.00 uur Borrel

Inhoud van de workshops

Aan de hand van de recente jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State gaan we in op de wijze van toetsing. In het bijzonder zullen we kijken naar zaken waar evenredigheid een rol speelt. Voordat we inzoomen op de uitspraken in het kader van het bindend studieadvies of het collegegeld, zal Mark eerst een theoretisch kader schetsen ten aanzien van de begrippen: evenredigheid, redelijkheid, billijkheid, rechtszekerheid en gelijkheid. In de workshop is ook ruimte voor discussie en inbreng van eigen casuïstiek.

De workshop wordt verzorgd door Mark van de Hove, hij is werkzaam als senior wetgevingsjurist bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daarnaast publiceert hij met regelmaat over onderwijsrechtelijke onderwerpen, met een focus op rechtsbescherming.

We nemen je mee in het leren van en met elkaar. We verkennen met elkaar het thema van de dag: Examencommissie als scheidsrechter of middenvelder? Aan de hand van de concrete, examencommissie gerelateerde casuïstiek starten de deelnemers van een bestaande Community of Practice (CoP) de dialoog.  Als deelnemer aan de workshop heb je op ieder moment gelegenheid om aan de sluiten bij de gevoerde dialoog. Je ervaart het samen leren door in de CoP te stappen!

Aline Brandts verzorgt deze workshop. Aline werkt sinds 2001 bij de Hogeschool Utrecht, onder andere als docent, examinator, trainer en sinds 2022 als coördinator Leergang Examencommissies.

Nee hoor! Het spel blijft hetzelfde. We spelen het alleen anders. Nog steeds leiden we onze studenten op tot professionals die goed presteren op de arbeidsmarkt. We bieden ook nog steeds onderwijs aan professionals die door willen ontwikkelen. Accreditatiewaardig onderwijs wordt breder toegankelijk gemaakt. Van elite sport naar kansen voor een bredere groep. Het wordt steeds eenvoudiger op je eigen manier te trainen en de eindstreep te halen die jij voor jezelf kiest.  En vervolgens kun je steeds weer je eigen prestatie verbeteren en zorgen dat je een belangrijke speler blijft, een Leven Lang. Het team om je heen verandert daardoor ook. Examencommissies ondersteunen veel meer in de voorhoede en hebben vertrouwen in de achterhoede. Tanja Derksen en Simone van den Berge, respectievelijk Product Owner en Projectleider van de pilot Microcredentials lichten toe uit hoe het spel gespeeld wordt en hoe de voorhoede haar rol kan pakken.

Praktische informatie

Datum Donderdag 5 oktober 2023
Tijd 12.45 - 18.00 uur
Locatie Stadion Galgenwaard Utrecht
Bekijk je route

Deel dit evenement