Ben jij op strategisch niveau werkzaam in het werkveld van onderhoud en renovatie? Wil jij afwegingen maken over levensduur en investeringen en je kennis verbreden op het gebied van techniek? Ben je bekend met het schrijven van MJOP’s? Dan is de korte opleiding ‘Asset Management in de Gebouwde Omgeving’ op HBO-niveau iets voor jou. Laat je door professionals inspireren tijdens workshops, lezingen, interviews en excursies en leer nieuwe competenties voor het managen van ‘een asset’ direct toepassen.

Heb jij zin om in een dynamische leeromgeving van een hogeschool verder te leren? Met sprekers uit de praktijk, met realtime opdrachten, met interactie tussen jou, studenten, docenten en professionals?

Kom dan studeren bij ons!

Praktische informatie

Deze minor is bedoeld voor iedereen met ambitie die wil doorgroeien naar een HBO werk- en denkniveau op het gebied van assetmanagement.

 Start:

 Blok A: 31 augustus 2020
 Blok B: 9 november 2020
 Lesdagen:  Maandag en vrijdag van 10.00-16.00 uur,
 deelname op basis van 1 dag aanwezigheid op school
 Duur:  20 weken
 Studiebelasting:  1 lesdag + zelfstudieuren: ca 10 uur per week
 Kosten:  € 6000, vrij van btw
 Locatie:  Afwisselend op een locatie van Saxion Enschede,
 De Haagse Hogeschool en Hogeschool Utrecht
 Diploma:  Certificaat van deelname

Aanmelden

Meld je aan via het aanmeldformulier.

Wat is AM? Waarom AM?

Asset management gaat over beheer en onderhoud, gaat over het functioneel houden van assets.

Assets zijn in weze alles in de gebouwde omgeving, binnen de minor focussen wij op de integraliteit van gebouw, wijk, tunnel, weg, openbare ruimte. Het gaat om de balans tussen functionaliteit, kosten en risico- inschatting (van falen). Veel bedrijven (aannemers, ontwikkelaars, corporaties, de overheid, Rijkswaterstaat etc.) hebben jarenlang de focus gelegd op vervanging (sloop > nieuwbouw).

Maar die tijd is voorbij! De balans vinden tussen transformatie, waardebehoud, duurzaamheid, het belang van stakeholders (gebruikers, bewoners), dat alles vraagt om een gebalanceerde goed afgewogen visie op de toekomstbestendigheid van assets! Met andere woorden: jij wordt straks bij ieder bedrijf vroeg of laat geconfronteerd met bovenstaande vragen! Het maatschappelijk belang is groot!

Dit kan jouw toekomst worden: de balans vinden tussen belangen, het stellen van de vraag achter de vraag, het vinden van de juiste balans het formuleren van verschillende scenario’s voor de toekomst van een of meer assets.

Overige informatie

Het leerdoel van deze minor is het vermogen om strategieën te ontwikkelen voor renovatie en onderhoud. Vanuit de strategieën ben je in staat een advies te formuleren voor opdrachtgever en opdrachtnemer.

Je krijgt inzicht in methoden en technieken om onderbouwde en implementeerbare keuzes te maken voor onderhoud en renovatie van objecten in de gebouwde omgeving.

De minor is bedoeld voor iedereen met ambitie die wil doorgroeien naar een HBO werk- en denknviveau op het gebied van assetmanagement, zoals:

 • planontwikkelaars
 • onderhoudsadviseurs
 • scenarioschrijvers
 • onderhoudsdeskundigen
 • RGS adviseurs-een persoon met ambitie door te groeien richting asset management

 • Blok A: start op maandag 31 augustus, afsluiting op vrijdag 6 november 2020
 • Blok B: start op maandag 9 november, afsluiting op vrijdag 29 januari 2021

Je volgt het programma samen met vierde jaars studenten. Dat betekent dat je NIET samen met de studenten werkt maar de lezingen/workshops/discussies in dezelfde ruimte volgt als de studenten. Dat is van grote meerwaarde: ervaren en onervaren zal elkaar positief beïnvloeden.

Je werkt in een leerteam: je werkt actief samen en focussed op kennis- en ervaringsuitwisseling. Daarmee creëer je een netwerk met meerwaarde voor jezelf en je werkgever.
De lesdagen starten om 10 uur en eindigen rond 16 uur. Begeleiding/coaching vindt plaats op maandag, in aansluiting aan het lesprogramma.

NB. Begeleiding vindt plaats in Utrecht, tenzij anders afgesproken.

Je krijgt tweewekelijks begeleiding: individueel of in het leerteam. Dat laten wij afhangen van de situatie en de vraag. Je wordt persoonlijk gecoached en begeleid door minimaal twee ervaren docenten op proces en inhoud. De coaching vindt zo veel mogelijk face to face plaats, kan echter ook tussentijds via de digitale weg.

De coaches proberen zo goed mogelijk samen met jou als deelnemer tegemoet te komen en overeenstemming te vinden in het contact.

Toetsing vindt plaats in de vorm van een rapportage en een individueel assessment. Wij nemen geen kennistoets af. Wij verwachten van de deelnemer een grote mate van eigen verantwoordelijkheid en discipline.

Elke deelnemer werkt aan een portfolio gericht op beroepscompetenties. Elke deelnemer maakt een startdocument en toont gaandeweg aan hoe de groei is verlopen. Met andere woorden je maakt een zelfportret van jouw rol en verantwoordelijkheden.

De cursus duurt 20 weken, verdeeld in twee blokken.

 • In blok A (10 weken) werk je aan de theoretische kennis en aan een real time opdracht.
 • In blok B (10 weken) breng je een eigen casus in vanuit jouw bedrijf. Daarmee creëer je dus een win-win situatie.

Maandag en vrijdag zijn de onderwijsdagen, deelname op basis van 1 dag aanwezigheid op school en ca. 10 – 12 uur zelfstudie per week.

De cursus in de vorm van een minor is een samenwerking van 3 hogescholen, Saxion Enschede, De Haagse Hogeschool en Hogeschool Utrecht. Je volgt dus ook afwisselend onderwijs op een van deze locaties. Dat betekent dus dat je moet reizen.

Na afloop ontvang je een diploma met bewijs van deelname. De cursus heeft een waarde van 15 studiepunten.

Resultaat

 • De studie heeft mijn blik op onderhoud enorm verbreed: van onderhoud naar vastgoedbeheer
  • De cursus is leerzaam, gevarieerd en gericht op jouw verbreding van kennis en proces van asset management.
 • De opleiding is niet perse praktisch maar leert je vooral nadenken over de aanpak: wat is de vraag achter de vraag etcetera?
  • Je begrijpt beter wat de impact is van jouw beslissing
  • Je leert schakelen van een reactieve houding naar een proactieve houding.
  • Wat zijn de korte -  en lange termijn doelstellingen: Je leert handelen op strategisch en tactisch planniveau.
  • Je leert een balans te vinden tussen inhoud en proces.

 • Je leert branche-overstijgend te denken: je leert con-collega’s uit verschillende vakdisciplines kennen
 • Je volgt deze cursus omdat je de stap wil maken naar onzekerheid: een goede asset manager moet leren om te gaan met een groot aantal belangen en deze in de juiste balans te krijgen. Deze ambitie en challenge moet je voelen.
 • De opleiding helpt mij om AM toe te passen binnen het eigen bedrijf/organisatie.

 • Je leert beargumenteerd onderzoek te doen naar diverse assets. Daarmee kan je vanuit de analyse goed onderbouwd schakelen naar het denken in verschillende toekomstbestendige scenario’s voor de assets.
 • Je leert niet in oplossingen te denken maar in goed onderbouwde beheer/onderhoudscenario’s (korte/lange termijn, duurzaam, innovatief)
  • Je leert denken op verschillende schaalniveaus: gebouw – wijk – gebied en de onderlinge integraliteit. Dat betekent dat vraagstukken in stedelijk/ruimtelijke context worden geplaatst.
 • Je leert plannen te ontwikkelen die aansluiten op het strategisch voorraadbeleid (assetmanagement) van de opdrachtgever.
 • Je leert lange termijn verduurzamingsdoelstellingen naar CO2-neutraal in 2050 te vertalen naar een passende meerjarige aanpak (scenario) met no-regret-maatregelen.
 • Je leert goed onderbouwde afwegingen te maken tussen risico, functionaliteit en levensduurkosten (total costs of ownership en netto-contante-waarde)
 • Je leert de belangen van de stakeholders te onderzoeken en te beargumenteren wat de meerwaarde is van goed asset management
 • Je leert een maatschappelijke waardebepaling te maken van een asset. Met andere woorden: wat is de kwaliteit voor de stakeholders op de verschillende schaalniveaus?
 • Je leert on site een 0-meting te doen

Meer weten?

Heb je vragen? Neem dan contact op met Sebastian Fischer Baling via sebastian.fischerbaling@hu.nl of bel naar 088 - 481 88 88.