Corona-update 15 maart 2020

Hogeschool Utrecht geeft gehoor aan de oproep van het kabinet om het onderwijs op afstand te organiseren. We laten onze medewerkers thuis werken. Zij gaan onderzoeken hoe het afstandsonderwijs en de alternatieve werkvormen georganiseerd kunnen worden, zodat we hier zo snel mogelijk mee kunnen starten.

Wij hebben onze studenten geïnformeerd dat zij uiterlijk woensdag 18 maart – wellicht eerder - van de opleiding zullen vernemen hoe het onderwijs op afstand er voor hen uit gaat zien. Totdat ze bericht hebben gekregen van de opleiding, zijn al het onderwijs en toetsen voor hen afgelast.

Alle georganiseerde activiteiten waarbij sprake is vaneen fysieke ontmoeting tussen docent(en) en student(en) op locaties van hogescholen, universiteiten en UMC’s. We vatten hieronder alle activiteiten van instroom (studiekeuze) tot en met alumni-activiteiten.

 • Diploma’s uitreiken of ophalen bij het Studenten Informatie Punt (STIP)
 • Evenementen in HU-gebouwen, ook van of met derden
 • Matchingsactiviteiten
 • Meeloopdagen
 • Contractonderwijs
 • Onbekostigd onderwijs
 • Post-initieel onderwijs
 • Stagebezoeken door docenten
 • Activiteiten van studieverenigingen bij de HU
 • Activiteiten van studentenverenigingen bij de HU
 • Voorgenomen studiereizen en exchange naar het buitenland

 • Online dienstverlening, inclusief de online diensten van de HU Bibliotheek.
 • Het afstandsonderwijs en alternatieve werkvormen.
 • Thuisstudie kan altijd doorgaan.
 • Leerteams kunnen eventueel met gebruik van MS Teams online samenwerken.
 • Stagelopen: studenten volgen daarbij de richtlijnen van kabinet/sector/stage-organisatie

 • HU-gebouwen op Utrecht Science Park
 • HU Amersfoort  
 • Domstad aan de Koningsbergerstraat
 • De HU Bibliotheek op Utrecht Science Park
 • De HU Bibliotheek in Amersfoort
 • De Science Cafés
 • De HU Klinieken
 • Catering op Utrecht Science Park

*= alleen medewerkers in zgn. vitale functies hebben toegang tot de locaties

De gevolgen voor het studieverloop van onze studenten, zoals studievertraging, het bindend studieadvies (BSA) en aanmelding en inschrijving, heeft onze volle aandacht. Op dit moment zijn dit nog onderwerpen van overleg tussen Vereniging Hogescholen, Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) en het ministerie van OCW. We verwachten dat we hier in de komende week meer over kunnen zeggen.

Tot slot

We kunnen ons voorstellen dat er aanvullende vragen leven over de kabinetsmaatregelen en bovenstaande informatie en met name de organisatie van het afstandsonderwijs en alternatieve werkvormen. Op dit moment wordt gewerkt aan instructies, handleidingen en support voor studenten en docenten. Via myHU, e-mail en de opleidingen worden betrokkenen daarover zo snel mogelijk geïnformeerd. We hebben er alle vertrouwen in dat docenten, studenten en medewerkers samen de komende periode kunnen overbruggen en de studievoortgang zo min mogelijk zullen laten belemmeren. 

Deel dit artikel