'Aspecten van waardig werk moeten ingebakken zijn in het ontwerp van een organisatie'

Wat houdt waardig werk in en hoe kunnen organisaties ondersteund worden bij het creëren, organiseren en duurzaam onderhouden van waardig werk? Hier doet het lectoraat Organiseren van Waardig Werk onderzoek naar, in nauwe samenwerking met onderwijs en beroepspraktijk. Op vrijdag 23 april was de feestelijke online installatie van lectoren Josje Dikkers en Leendert de Bell, volgend op hun openbare les in mei vorig jaar. 

Josje Dikkers en Leendert de Bell gingen tijdens hun installatie in op hun ambities met het lectoraat. Bijzondere aandacht ging tijdens deze bijeenkomst uit naar onze mentale gesteldheid tijdens de coronacrisis en de belangrijkste uitdagingen op het gebied van duurzame arbeidsparticipatie van vluchtelingen. 

Waardig werk in ontwerp van organisaties

“Wat maakt werk waardig? Inkomenszekerheid en werkzekerheid zijn belangrijk, maar intrinsieke aspecten zoals autonomie, ontwikkelmogelijkheden en zingeving zijn steeds belangrijker” zegt Josje Dikkers. “Die aspecten van waardig werk moeten we echt inbakken in het ontwerp van een organisatie.” “We zien bijvoorbeeld dat hoge taakeisen gecombineerd met weinig autonomie en vrijheid in hoe je je werk uitvoert, op lange termijn een gevaarlijke combinatie is voor het ontwikkelen van stressklachten. Daar moeten we echt rekening mee houden en onderzoek naar blijven doen. Teamontwikkeling kan daar een rol in spelen; hoe creëer je een zelfsturend team, wat zijn daar belangrijke aspecten in bij het inrichten van werk? Daar doet één van de onderzoekers binnen het lectoraat promotieonderzoek naar.” 

Actuele vraagstukken

In deze coronatijd ontstaan veel nieuwe uitdagingen en vraagstukken voor het lectoraat, vertelt Dikkers. “Zo hebben we recent onderzoek gedaan naar de impact van covid-19 op zzp’ers in de regio Utrecht. Bijna de helft had schulden, ruim driekwart kon net of net niet rondkomen. Dat heeft natuurlijk enorme implicaties voor bijvoorbeeld hun stressklachten. Op basis van deze uitkomsten konden we de gemeente Utrecht adviseren over het te voeren beleid. Ook op de werkvloer of onder werkzoekenden kan schuldenproblematiek werkplezier en waardig werk in de weg staan. Daarom hebben we samen met het lectoraat Schulden en Incasso een e-learning op het gebied van schulden en werk gemaakt. Hiermee willen we HR-professionals, leidinggevenden en jobcoaches tips en kennis geven over hoe je schuldenproblematiek kunt herkennen, bespreken en vervolgens doorverwijzen.”