Annuleren en uitschrijven

Je kunt je aanmelding bij de HU voor de start van je studie annuleren. Of je kunt je inschrijving als student zelf beëindigen nadat je al gestart bent. Dat regel je allemaal via Studielink.

Annuleren en uitschrijven: student achter laptop

Je aanmelding annuleren

Heb je je bedacht vóór de startdatum van de opleiding waarvoor je je had aangemeld? En wil je je toch niet inschrijven? Of had je je voor meerdere opleidingen aangemeld terwijl je er toch maar één gaat volgen? Dan kun je je aanmelding annuleren via Studielink. Dat doe je zo:

  • Log in bij Studielink
  • Ga naar ‘Opleidingen’
  • Klik bij de aanmelding die je wilt annuleren op de rode annuleren-knop
  • Klik in het volgende scherm op ‘Bevestigen’

Annuleer je je aanmelding vóór de startdatum van de opleiding? Dan zijn er geen kosten verbonden aan je annulering. Wanneer je het later doet, dan kan dit wel het geval zijn.

Je uitschrijven als student

Ben je al ingeschreven bij de HU, maar besluit je op of na de startdatum van je opleiding te stoppen? Of ben je afgestudeerd? Dan kun je een verzoek tot uitschrijving indienen via Studielink. Hoe je dit doet, lees je op HU Wegwijs en zoek op uitschrijven of afstuderen. Je kunt je op z'n vroegst uitschrijven per de eerste van de aankomende maand.

Hou er rekening mee dat je altijd collegegeld betaalt voor de periode dat je ingeschreven staat. Uitschrijven heeft dan ook effect op de hoogte van je collegegeld, het aanvragen van je diploma bij afstuderen en op je studiefinanciering of studentenreisproduct bij DUO. Lees daarom van tevoren de regels en voorwaarden over uitschrijven op HU Wegwijs.

Collegegeld terug na je uitschrijving

Als je je uitschrijft, stopt je betaalverplichting vanaf je uitschrijfdatum. Wij gaan dan kijken of je in aanmerking komt voor een teruggave van je collegegeld.

Mocht je inderdaad recht hebben op een teruggave van collegegeld, dan wordt dit bedrag automatisch op je rekening gestort binnen dertig dagen na de dagtekening van je bewijs van uitschrijving. Afhankelijk van hoeveel collegegeld je al betaald hebt, wordt voor elke maand van het collegejaar dat je niet meer bent ingeschreven een twaalfde deel van het te betalen collegegeld teruggestort.

 

Dat geldt niet voor de maanden juli en augustus. Schrijf je je dus uit op of na 1 juni? Dan krijg je geen collegegeld terug.

Je aanmelding voor een cursus, module of leergang annuleren

Wil je je aanmelding voor een cursus, module of leergang annuleren? Dat kan schriftelijk, onder de volgende voorwaarden:

  • Tot 6 weken voorafgaand aan de eerste cursusdatum; tegen betaling van € 50,- aan annuleringskosten.
  • Tussen 6 en 3 weken voorafgaand aan de eerste cursusdatum; tegen betaling van 50% van de overeengekomen vergoeding als annuleringskosten.
  • Tussen 3 weken en 1 week voorafgaand aan de eerste cursusdatum; tegen betaling van 75% van de overeengekomen vergoeding als annuleringskosten.  
  • Eén week voor, op of na de eerste cursusdatum: dan wordt 100% van de overeengekomen vergoeding in rekening gebracht, vermeerderd met de eventueel daarover verschuldigde btw als administratiekosten. 
  • Let op: als je tussentijds stopt met de cursus, heb je geen recht op terugbetaling.

Heb je nog vragen over annuleren of uitschrijven?

Bel naar 088 481 99 99.

Beroep aantekenen

Ben je het niet eens met het besluit om je aanmelding te annuleren of om je uit te schrijven? Dan kun je binnen zes weken in beroep gaan bij het HU Loket Rechtsbescherming Studenten. Lees op de pagina Rechten en plichten hoe dit werkt.