Annuleren en uitschrijven

Je kunt je aanmelding bij de HU voor de start van je studie annuleren. Of je kunt je inschrijving als student zelf beëindigen nadat je al gestart bent. Dat regel je allemaal via Studielink.

Annuleren en uitschrijven: student achter laptop

Je aanmelding annuleren

Heb je je bedacht vóór de startdatum van de opleiding waarvoor je je had aangemeld? En wil je je toch niet inschrijven? Of had je je voor meerdere opleidingen aangemeld terwijl je er toch maar één gaat volgen? Dan kun je je aanmelding annuleren via Studielink. Dat doe je zo:

  • Ga naar Studielink en log in met je DigiD.
  • Ga naar ‘Mijn opleidingen’ en kies de aanmelding die je wilt annuleren.
  • Ga naar ‘Detailgegevens opleiding’ en kies ‘Intrekken verzoek tot inschrijving’.
  • Klik in het volgende scherm op ‘Bevestigen’

Annuleer je je aanmelding vóór de startdatum van de opleiding? Dan zijn er geen kosten verbonden aan je annulering. Wanneer je het later doet, dan kan dit wel het geval zijn.

Je uitschrijven als student

Ben je al ingeschreven bij de HU, maar besluit je op of na de startdatum van je opleiding te stoppen? Of ben je afgestudeerd? Dan kun je een verzoek tot uitschrijving indienen. Hoe je dit doet, lees je op Ask HU en zoek op uitschrijven of afstuderen. Hou er rekening mee dat je altijd collegegeld betaalt voor de periode dat je ingeschreven staat. Uitschrijven heeft dan ook effect op de hoogte van je collegegeld, het aanvragen van je diploma bij afstuderen en op je studiefinanciering of studentenreisproduct bij DUO. Lees daarom van tevoren de regels en voorwaarden over uitschrijven op Ask HU.

Collegegeld terug na je uitschrijving

Als je je uitschrijft, stopt je betaalverplichting vanaf je uitschrijfdatum. Wij gaan dan kijken of je in aanmerking komt voor een teruggave van je collegegeld over de periode dat je ingeschreven was.

Mocht je inderdaad recht hebben op een teruggave van collegegeld, dan wordt dit bedrag automatisch op je rekening gestort binnen dertig dagen na de dagtekening van je bewijs van uitschrijving. Afhankelijk van hoeveel collegegeld je al betaald hebt, wordt voor elke maand van het collegejaar dat je niet meer bent ingeschreven een twaalfde deel van het te betalen collegegeld teruggestort.

 

Dat geldt niet voor de maanden juli en augustus. Schrijf je je dus op of na 1 juni uit? Dan krijg je geen collegegeld terug.

Heb je nog vragen over annuleren of uitschrijven?

Bel naar 088 481 8181.

Bezwaar en beroep

Ben je het niet eens met het besluit om je uit te schrijven? Maak dan binnen twee weken na de dagtekening van de brief bezwaar bij Bureau Inschrijving. Dit kan alleen door middel van een bezwaarformulier. Vul dit formulier zo volledig mogelijk in en stuur deze per e-mail naar het adres wat op het bezwaarformulier staat.

Heb jij bezwaar gemaakt tegen jouw uitschrijving, maar heb je geen gelijk gekregen? Dan kun je binnen zes weken in beroep gaan bij het HU Loket Rechtsbescherming Studenten. Je kunt ook in beroep gaan zonder eerst bezwaar te maken. Lees op de pagina Rechten en plichten hoe dit werkt.