November 2017

Hogeschool Utrecht

Aanmelden
Hogeschool Utrecht is een ambitieuze hogeschool in een dynamische omgeving. Als University of Applied Sciences verzorgen we onderwijs en verrichten we onderzoek. We leiden professionals op die gewild zijn op de arbeidsmarkt en onlosmakelijk zijn verbonden met de regio Utrecht. De verbinding tussen onderwijsonderzoek en de beroepspraktijk versterkt onze impact in de regio. Deze nieuwsbrief stelt u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
 
 
HU start met AD academy in Amersfoort
Hogeschool Utrecht gaat een Associate Degree Academy (AD academy), met de focus op het economisch domein, oprichten op haar locatie in Amersfoort. Met deze zelfstandige tweejarige hbo-opleiding kunnen onder andere havo en mbo niveau 4 studenten hun kansen op de snel veranderende en complexe arbeidsmarkt vergroten. Ook kunnen zij daarna doorstromen naar een bacheloropleiding.
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
   
   
HU betrokken bij circulair bouwen in Werkspoorkwartier
Een halve eeuw nadat de laatste locomotief uit de fabrieken rolde, wordt het Werkspoorkwartier een vestigingsgebied voor nieuwe, duurzame bedrijvigheid. Daarvoor heeft het Utrechtse College van Burgemeester en Wethouders op 10 oktober, de Dag van de Duurzaamheid, groen licht gegeven. Studenten van Hogeschool Utrecht, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en de Universiteit Utrecht voeren er nu al projecten uit.
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
Onderwijs
   
   
HU-studenten winnen award voor hulp aan startende docenten
HU-studenten van de opleiding Communicatie hebben op het Zestor Congres ‘Anders organiseren in het HBO’ de Vliegende Start Award gewonnen. De award beloont bijdrages aan de structurele verbetering van de werving, selectie en/of begeleiding van de startende docent.
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
Onderwijs
   
   
Student maakt betere screening hart- en vaatziekten bij vrouwen
HU-student Lonneke Kamer ontwikkelt een screenings- en begeleidingsplan voor vrouwen in de hoogste risicogroep voor hart- en vaatziekten: zij die last hebben gehad van ernstige hoge bloeddruk tijdens een zwangerschap. Kamer deelde haar onderzoek en plannen tijdens haar afstudeerpresentatie van de masteropleiding Advanced Nursing Practice.
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
Onderwijs
   
   
HU-lectoraat Didactiek van Wiskunde en Rekenen van start
Hogeschool Utrecht (HU) start het lectoraat Didactiek van Wiskunde en Rekenen. Het lectoraat richt zich de komende vier jaar op versterking van de kwaliteit van lerarenopleidingen voor wiskunde en rekenen met digitale middelen in het primair, voortgezet en hoger onderwijs. Voor dit nieuwe lectoraat is Paul Drijvers benoemd tot lector. Het lectoraat is ondergebracht bij het Kenniscentrum Leren en Innoveren van de HU.
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
Onderzoek
   
   
Nieuw protocol voor medicatie na ziekenhuisontslag
Onvolledige informatieoverdracht tussen eerste- en tweedelijns zorgverleners en onvoldoende voorlichting aan de patiënt leiden regelmatig tot geneesmiddelgerelateerde problemen. Promovendus Rik Ensing, werkzaam bij Hogeschool Utrecht, deed onderzoek naar de rol van apothekers na ontslag uit het ziekenhuis. Hij promoveerde op 25 oktober op zijn onderzoek.
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
Onderzoek
   
   
HU-lectoraat ontwikkelt pre-promotietraject voor mbo-docenten
Een pre-promotietraject, speciaal voor docenten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) met promotieambities. Dat ontwikkelde het Lectoraat Beroepsonderwijs (Kenniscentrum Leren en Innoveren) van Hogeschool Utrecht, in samenwerking met de Open Universiteit, ecbo (expertisecentrum beroepsonderwijs) en Beroepsvereniging Opleiders MBO (BVMBO). Na een succesvolle eerste ronde start nu een tweede ronde van het pre-promotietraject voor mbo-docenten.
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
Onderzoek
   
   
HU trots op studententeam Selficient bij Solar Decathlon
Hogeschool Utrecht is trots op haar studententeam Selficient, dat met hun zelfontworpen energieneutrale huis de zevende plaats heeft behaald in de finale van de internationale duurzaamheidswedstrijd Solar Decathlon 2017 in de VS. Het team sleepte verder een tweede prijs voor ‘Marktpotentieel’ en een derde prijs voor ‘Water efficiëntie’ in de wacht, én het won de publieksprijs.
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
HU in bedrijf
   
   
Hoogste punt nieuwbouw HU bereikt
Het hoogste punt van de HU nieuwbouw aan Heidelberglaan 15 is een feit. Deze mijlpaal werd gevierd met aannemer SPARK, de betrokken onderwijsinstituten, een aantal studenten en een aantal nauw betrokken externe relaties. De nieuwbouw is het sluitstuk van het HU Huisvestingsprogramma.
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
HU in bedrijf
   
   
Blog: Een extra opstap voor de arbeidsmarkt
“De AD Academy geeft opleidingen van verschillende niveaus optimale kansen van elkaar te leren, samen te werken en doorlopende leerlijnen te creëren. Zo komen we dichter bij ons doel: een glooiend pad richting de beroepspraktijk, waarop iedereen zich op natuurlijke wijze en vanuit eigen talenten kan ontwikkelen tot een waardevolle professional.”
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
HU in bedrijf
Hogeschool Utrecht
November 2017
Agenda
09 november 2017
Openbare les Marlies van Steenbergen
14 november 2017
Open avond voor professionals
30 november 2017
Opening Fieldlab 3DMedical
Meer > >
naar boven | aanmelden | reageren | www.hu.nl