December 2017

Hogeschool Utrecht

Aanmelden
Hogeschool Utrecht is een ambitieuze hogeschool in een dynamische omgeving. Als University of Applied Sciences verzorgen we onderwijs en verrichten we onderzoek. We leiden professionals op die gewild zijn op de arbeidsmarkt en onlosmakelijk zijn verbonden met de regio Utrecht. De verbinding tussen onderwijsonderzoek en de beroepspraktijk versterkt onze impact in de regio. Deze nieuwsbrief stelt u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
 
 
Hogeschool Utrecht wint award voor onderwijsinnovatie
Pieter Cornelissen, programmadirecteur onderwijsinnovatie van Hogeschool Utrecht (HU), heeft de SURF onderwijsaward voor onderwijsinnovatie ontvangen. De award is door ICT- samenwerkingsorganisatie SURF uitgereikt aan onderwijsmedewerkers die het verschil maken in onderwijsinnovaties.
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
   
   
Studenten onderzoeken middelen tegen 'smartphone zombies'
Sinds half november zijn drie groepen studenten bezig om te onderzoeken hoe de oversteekplaatsen bij de toekomstige trambaan op de Uithof veiliger kunnen worden. Er gaat straks zestien keer per uur een tram rijden en de toekomstige situatie vraagt om nieuwe veiligheidsmaatregelen.
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
Onderwijs
   
   
Pijnbestrijding met Virtual Reality: HU-student wint scriptieprijs
Met een virtual reality-bril worden verbandwisselingen bij kinderen met brandwonden een stuk draaglijker voor het kind. Student Verpleegkunde Jeffrey Vos schreef er zijn afstudeerscriptie over. Op 6 november won hij de eHealth-scriptieprijs van beroepsvereniging V&VN.
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
Onderwijs
   
   
HU-studente wint Challenge Seksuele Vorming 2030
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat jongeren op het gebied van seksualiteit bewustere keuzes maken? Die vraag legde Rutgers, kenniscentrum seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van jongeren, voor aan studenten. Het team van HU-student Dorien van der Deen werd gekozen tot winnaar.
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
Onderwijs
   
   
Psychologische barrières oorzaak mislukte bedrijfsoverdrachten
Uit onderzoek van Hogeschool Utrecht en de Kamer van Koophandel blijkt dat psychologische barrières bij de verkoper leiden tot uitstel en de mislukking van bedrijfsoverdrachten. In het begin van het verkoopproces of juist aan het einde van de onderhandelingen worden transacties daardoor vaak afgebroken. Ondernemers die de komende jaren hun bedrijf willen verkopen, ervaren veel stress door de psychologische barrières.
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
Onderzoek
   
   
Gaming in de zorg: HU ontwikkelt oefenapp voor kinderen
Hogeschool Utrecht werkt samen met revalidatiecentrum De Hoogstraat aan een eHealth-applicatie die kinderen met niet-aangeboren hersenletsel stimuleert om lichamelijke oefeningen te doen ten behoeve van hun revalidatie. Onderzoeker Joep Janssen presenteerde een prototype op het symposium ‘Kind en Beweging’ van de HU, het WKZ, UMCU en De Hoogstraat.
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
Onderzoek
   
   
Meer juridische kennis nodig bij uitvoer Wmo
Sinds de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt gemeentelijk gefinancierde zorg pas toegekend nadat onderzoek is gedaan naar de persoonlijke situatie van de betreffende burger. Dit heeft de rol van lokale sociale professionals drastisch veranderd: naast zorgkennis is nu ook juridische kennis nodig. Het HU-lectoraat Toegang tot het Recht heeft een verkennend onderzoek gedaan naar deze juridische competenties bij sociale professionals.
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
Onderzoek
   
   
Utrechtse Onderwijssector gaat groeiend lerarentekort te lijf
In de regio Utrecht investeren schoolbesturen ruim 200.000 euro in een Onderwijspact om zelf een antwoord te bieden op het lerarentekort. Naast een meer traditionele arbeidsmarktaanpak kiest het Onderwijspact ervoor om te onderzoeken hoe technologie en digitalisering als een hefboom kunnen fungeren in de aanpak tegen het lerarentekort.
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
HU in bedrijf
   
   
Opening Fieldlab: 3D print- en beeldtechniek voor de zorg
Op donderdag 30 november werd het Fieldlab 3DMedical officieel geopend, het eerste Fieldlab voor 3D-printen voor de medische sector in Nederland. De publiek-private-samenwerking bewerkstelligt een drastische verbetering in de patiëntenzorg op maat. Hogeschool Utrecht is partner in het Fieldlab.
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
HU in bedrijf
   
   
Wichert Duyvendak benoemd tot directeur OO&S bij de HU
Het CvB van Hogeschool Utrecht benoemt Wichert Duyvendak tot directeur van Onderwijs, Onderzoek & Studentzaken (OO&S). Wichert volgt met ingang van 1 januari 2018 Dick de Wolff op, die deze rol tijdelijk heeft vervuld. Wichert is momenteel directeur van zowel het Instituut Theo Thijssen (ITT) als het Seminarium voor Orthopedagogiek (SVO). Deze positie wordt vanaf 1 januari 2018 tijdelijk waargenomen door Pieter Cornelissen.
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
HU in bedrijf
Hogeschool Utrecht
December 2017
Agenda
21 december 2017
UtrechtInc: Get Started
11 januari 2018
Informatiemiddag deeltijdopleidingen ICT
11 januari 2018
Afscheidscollege Piet Bakker
Meer > >
naar boven | aanmelden | reageren | www.hu.nl