December 2016

Hogeschool Utrecht

Aanmelden
 
Hogeschool Utrecht is een ambitieuze hogeschool in een dynamische omgeving. Als University of Applied Sciences verzorgen we onderwijs en verrichten we onderzoek. We leiden professionals op die gewild zijn op de arbeidsmarkt en onlosmakelijk zijn verbonden met de regio Utrecht. De verbinding tussen onderwijsonderzoek en de beroepspraktijk versterkt onze impact in de regio. Deze nieuwsbrief stelt u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
 
 
Helemaal zelf de regie tijdens Week van het Nachtkastje
De 35 deelnemers aan de Week van het Nachtkastje presenteerden donderdag 24 november de resultaten van het idee dat ze in de vier dagen ervoor hadden uitgewerkt in de nieuwe creatieve hotspot de Snorfabriek in Utrecht.
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
   
   
Marieke Telleman winnaar Ad van Doorenprijs
Marieke Telleman, vierdejaarsstudent Orthoptie aan Hogeschool Utrecht, heeft de Ad van Doorenprijs 2016 van de Faculteit Gezondheidszorg gewonnen. Deze prijs voor de meest bijzondere prestatie op het gebied van honoursonderwijs werd dinsdag 22 november uitgereikt.
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
Onderwijs
   
   
Vernieuwde opleiding journalistiek maakt lokale nieuwssites
Leidscherijn.hu.nl, Nieuwegein.hu.nl, Utrechtnoord.hu.nl... opeens verscheen de een na de andere lokale nieuwssite, allemaal met hu.nl in het webadres – ofwel: afkomstig van Hogeschool Utrecht. De sites blijken te worden gemaakt door eerstejaarsstudenten journalistiek. Yael de Haan, projectleider van het nieuwe curriculum bij de opleiding: “Zij worden hiermee echt in het diepe gegooid.”
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
Onderwijs
   
   
Studenten ontwikkelen 3D-modellen voor blinde leerlingen
Studenten van Hogeschool Utrecht hebben in samenwerking met de Stichting Accessibility 3D-modellen ontwikkeld, waarmee onderwerpen op een andere manier dan via spraak kunnen worden uitgelegd aan visueel beperkte leerlingen in het basisonderwijs.
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
Onderwijs
   
   
Lectoraat helpt studenten persoonlijke professionele keuzes te maken
“Er is meer aandacht nodig voor de normatieve dimensie van professionalisering binnen de beroepsopleidingen”, zo stelde lector Cok Bakker tijdens het symposium ‘Complexity in Education: From Horror to Passion’, op 11 november.
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
Onderzoek
   
   
Verpleeghuizen vaak onvoldoende verlicht
Verpleeghuizen zijn vaak te donker. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Marianne Sinoo, onderzoeker bij het lectoraat Vraaggestuurde Zorg van Hogeschool Utrecht. De verlichting is voldoende voor personeel en bezoekers, maar ouderen hebben een sterkere verlichting nodig om goed te kunnen functioneren. Dit komt doordat veel van hen oogproblemen hebben.
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
Onderzoek
   
   
Nederlandstalige toolkit 'Gezond Ouder Worden' gelanceerd
De toolkit ‘Gezond Ouder Worden’ is donderdag 3 november gelanceerd in wooncomplex De Dame in het Utrechtse Zuilen. De toolkit is resultaat van een samenwerking van Hogeschool Utrecht (HU) met studenten, ouderen en (internationale) partners uit het werkveld.
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
Onderzoek
   
   
Opnieuw miljoen euro voor U Create
Het Centre of Expertise Creative Industrie (U Create) van de HU krijgt een goede beoordeling van de Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek (ingesteld door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Economische Zaken). Ook het komend jaar kan het een miljoen euro tegemoetzien.
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
HU in bedrijf
   
   
Blog: Van mbo naar hbo, geen probleem maar kans
Bij de NOS verscheen enige tijd geleden een artikel waarin verschillende studenten van HU Amersfoort aan het woord kwamen over hun overstap van het mbo. Die overstap wordt maar al te vaak geproblematiseerd, terwijl er bij Hogeschool Utrecht juist alle reden is om de successen van deze groep te belichten. Ondanks de grootstedelijke problematiek waar we mee te maken hebben, scoren mbo-ers beter bij de HU dan landelijk in het hbo.
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
HU in bedrijf
   
   
André Henken: "We willen een stad creëren die voor mensen zorgt"
Ooit was de HU een verzameling van fusiepartners met weinig gezamenlijke focus. Meer focus volgde aan de hand van vier speerpunten. In 2015 koos het CvB het profiel. Hoe is dit ontstaan? En wat is er met de speerpunten gebeurd? André Henken, voormalig faculteitsdirecteur en recent lector en adviseur van het College van Bestuur, werkte het profiel uit onder de naam ‘kwaliteit van (samen)leven in een stedelijke omgeving’.
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
HU in bedrijf
Hogeschool Utrecht
December 2016
Agenda
08 december 2016
Trendwatchen? GrensWatchen!
13 december 2016
Opening Bewegingslab Hogeschool Utrecht en symposium ‘Motorisch leren: theorie in praktijk’
18 januari 2017
Alumnidag bewegingsonderwijs 2017
Meer > >
naar boven | reageren | aanmelden | www.hu.nl