Zet als docent van een Associate degree je vakkennis en ervaring in en begeleid aanstormend talent in twee jaar tijd naar een praktijkgericht hbo-diploma. Steeds meer studenten kiezen voor onze Associate degree-opleidingen. En daarom zijn we op zoek naar professionals uit de praktijk die voor de klas willen staan. Check de vacatures op deze pagina.

Ontdek het lesgeven bij een Ad-opleiding

Video afspelen
1:21
Still uit video over Ad-docenten

Wat is een Associate degree-opleiding?

Associate degree-opleidingen (Ad’s) zijn praktijkgerichte tweejarige hbo-opleidingen. Er wordt altijd gewerkt vanuit de werkelijke beroepssituatie. Een Ad is daarmee een uitstekende vervolgopleiding voor mbo'ers, maar is ook uitermate geschikt voor praktisch ingestelde havisten. Onze Associate degree-afgestudeerden staan met de voeten in de praktijk en koppelen denken aan doen. Al het Ad-onderwijs vindt plaats op onze locatie HU Amersfoort.

Wat is je rol als docent?

Met de vakkennis en praktijkervaring die jij in huis hebt, vervul je de rol van expert en coach. Je ontwikkelt samen met je collega’s het lesprogramma, coördineert en verzorgt inhoudelijke lessen, geeft feedback aan studenten op de door hun ontwikkelde beroepsproducten en begeleidt studenten in hun leerproces. Je bent onderdeel van een integraal (leer)team waarin de student centraal staat. En je zoekt samenwerking en co-creatie met jouw netwerk van organisaties, bedrijfsleven, het mbo en binnen de HU.

Omdat onze Ad-opleidingen groeien en in ontwikkeling zijn, zijn er bovendien veel mogelijkheden om in de breedte van de opleiding werkzaam te zijn. Denk aan rollen in de examencommissie, medezeggenschap en toetscommissie.

Wat breng je mee?

Je hebt minimaal een hbo-bachelor diploma en bezit inhoudelijke, actuele en relevante werkveld gerelateerde kennis. Daarbij krijg je natuurlijk energie van het begeleiden van aankomende professionals.

Heb je nog geen onderwijsbevoegdheid?

Dat is geen probleem. Zodra je bij ons begint, ga je via de HU je Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid behalen. Je maakt kennis met de drie didactische kerntaken van een hbo-docent en de onderwijsomgeving van Hogeschool Utrecht.

Vacatures Associate degrees

Op dit moment staan er geen vacatures bij onze Ad's open.

Werken bij de HU

Zo’n 36.000 studenten en professionals volgen een opleiding van Hogeschool Utrecht, in Utrecht of Amersfoort. Met ons onderwijs en onderzoek dragen we bij aan de ontwikkeling van beroepen en van talent. Zo dragen we bij aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van een open, rechtvaardige en duurzame samenleving. We zijn een lerende organisatie. Daarmee bedoelen we dat we niet alleen het leren van studenten maar ook van onze medewerkers faciliteren en aanmoedigen. Goede onderlinge samenwerking staat bij ons voorop.

Ga voor alle vacatures, arbeidsvoorwaarden en de sollicitatieprocedure naar hu.nl/werkenbij.

Voor algemene vragen over werken bij de HU

Hogeschool Utrecht Resourcecenter