Werken in het vakgebied Onderwijs & Opvoeding is een roeping. Kinderen en jongeren de best mogelijke start en begeleiding geven, daar draait het om. Bij ons staat de leerling centraal. Met passie en gedrevenheid, motiveren en inspireren wij leerlingen om op hun eigen manier te leren.

Thema’s binnen Onderwijs & Opvoeding 

  • Basisonderwijs
  • Voortgezet onderwijs
  • Gebarentaal en dovenstudies
  • Innovatie
  • Pedagogiek
  • Educational needs

Aansluiting bij de beroepspraktijk

Onze studenten staan met beide voeten in het werkveld. We ontwikkelen de opleidingen samen met de branches en onze lectoraten. Mede hierdoor zijn onze opleidingen van een hoog niveau. Stages en studieopdrachten zijn gekoppeld aan de praktijk, zodat studenten direct aan de slag kunnen met wat ze hebben geleerd. Zo werken we samen aan vernieuwd en verbeterd onderwijs met scholen, bedrijven en overheden.

Samenwerken met een opleiding van Onderwijs & Opvoeding?