Opleiden met de beroepspraktijk: HU en MOA tekenen overeenkomst

De opleiding Commerciële Economie van Hogeschool Utrecht (HU) formaliseert de samenwerking met MOA: Expertise Center voor Marketing-insights, Onderzoek en Analytics. Zo verzekert de opleiding zich van een optimale aansluiting op de arbeidsmarkt. Die markt profiteert op haar beurt van nieuwe professionals die tijdens hun studie al praktijkervaring hebben opgedaan en op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen.

Met de strategische samenwerking van MOA en de opleiding Commerciële Economie is de HU nog sterker verbonden met de dagelijkse beroepspraktijk en trends in marketingonderzoek en –analyse. Ook kan de HU door de samenwerking het onderwijsprogramma beter toetsen aan de beroepspraktijk en haar kennis continu actualiseren. Zo leveren ze met het MOA-Qualified Insights Lecture certificaat een systeem van permanente educatie voor docenten. Ook is de MOA betrokken bij de leerlijn Marktonderzoek & Analytics en werken beide partijen samen bij de organisatie van het landelijke Junior MIE event, oorspronkelijk een initiatief van de HU. Dit event wordt zeer gewaardeerd door studenten, die hiermee de laatste insights op het gebied van marketing, data-analytics en marktonderzoek verwerven.

Voordelen voor beiden

De samenwerking werd op 5 september jl. bekrachtigd met het tekenen van een overeenkomst. Namens MOA tekende directeur Wim van Slooten: “De MOA is zeer te spreken over de strategische samenwerking. Het biedt beide partijen heel veel voordelen. Voor de MOA is betrokkenheid bij het onderwijs van eminent belang. Wij vinden het ongelooflijk belangrijk dat de studenten van vandaag worden opgeleid voor hun rol van de marketeer van morgen.” Opleidingsmanager Jean Hendriks van het Institute for Marketing and Commerce van de HU: “Voor de opleiding Commerciële Economie bewijst deze overeenkomst de ambitie om continue verbonden te zijn met de beroepspraktijk. De opleiding borgt hiermee continue kennisactualisatie.”

Big data en internet of things

De strategische samenwerking sluit goed aan op het nieuwe Landelijk Opleidingsprofiel Bachelor Commerciële Economie 2018-2022, met inzicht in de markt als kern. Het sluit ook goed aan op de onderwijsvisie van de HU, waarin een sterke verbintenis met de beroepspraktijk en met praktijkgericht onderzoek centraal staan. Vanuit dat onderzoek is het Kenniscentrum Economisch Sterke en Creatieve Stad van de HU betrokken bij de samenwerking. Gerrita van der Veen, directeur van dit kenniscentrum: “De ontwikkelingen op de markt gaan razendsnel, sneller dan vroeger. Denk bijvoorbeeld aan de kopkomst van big data en het internet of things. Om op deze ontwikkelingen te kunnen inspelen en eraan te kunnen bijdragen, is samen optrekken voor beide partijen noodzakelijk. Daarom is het zo belangrijk om een structurele samenwerking aan te gaan. Iedere moderne professional moet iets weten van marketing, van data.”

Van Slooten: “De samenwerking tussen de HU en de MOA zal er toe leiden dat de marketeer van morgen insights als een uitdaging zal zien en als basis voor een goede besluitvorming in de boardroom."