Werk maken van werk

Auteurs Leendert de Bell, Linda Bakker
Publicatiedatum 2022
Lectoraat Organiseren van Waardig Werk
Soort publicatie Artikel

Samenvatting

Dit whitepaper heeft tot doel om concrete handvatten te bieden om leerwerktrajecten voor statushouders duurzaam in te bedden en opschaling mogelijk te maken, waardoor de moeizame arbeidsparticipatie van statushouders effectiever geadresseerd kan worden. We pleiten hierbij niet voor het (uitsluitend) corrigeren van bestaande knelpunten, maar gaan uit van een missie-gedreven aanpak, waarbij publieke, private, en maatschappelijke partijen gezamenlijk naar een ambitieus doel toewerken. Centraal hierbij staan de vragen: ‘wat willen we uiteindelijk bereiken?’ en ‘wat is daar voor nodig?’

Aan deze publicatie werkten mee

Taal Nederlands
Trefwoorden leerwerktrajecten, statushouders

Leendert de Bell

Leendert de Bell

  • Lector
  • Lectoraat: Organiseren van Waardig Werk