Werk aan de Winkel

Auteurs Mirjam Gademan, Ed de Jonge
Publicatiedatum 2021
Lectoraat Participatie Zorg en Ondersteuning
Soort publicatie Rapport

Samenvatting

"Hoe bouwen we aan een samenleving waarin iedereen kan meedoen, tot zijn recht komt en zich veilig voelt? Hier doen de lectoraten praktijkgericht onderzoek van het Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht onderzoek naar, met en voor (aankomend) sociale professionals in het brede sociaal domein. Onze missie is om samen met partners uit praktijk, onderwijs en beleid bij te dragen aan ‘beter samen leven’ en het verkleinen van sociale ongelijkheid. Dit doen wij door praktijkgericht onderzoek, ontwikkeling en agendering van actuele maatschappelijke en sociale vraagstukken op het vlak van participatie, welzijn, zorg en ondersteuning, jeugdhulp, werk en inkomen, schuldenproblematiek, dak- en thuisloosheid, toegang tot recht, reclassering, sociale veiligheid, en deelname aan onderwijs, sport en cultuur. Gedurende de laatste maand van 2020 en de eerste maanden van 2021 is vanuit het Kenniscentrum voor Sociale Innovatie (KSI) van Hogeschool Utrecht (HU) onderzoek uitgevoerd naar en in goede samenwerking met de Werkwinkel in Utrecht Overvecht. De doelstelling van het onderzoek is om op basis van ervaringen van zowel klanten als professionals de succesfactoren van de Werkwinkel inzichtelijk te maken, om op basis daarvan een methodische werkwijze van de Werkwinkel te beschrijven en te ontwikkelen. Specifiek is daarbij aandacht voor de benodigde vaardigheden en competenties van de betrokkenen en voor de organisatorische randvoorwaarden die nodig zijn om activiteiten vanuit de Werkwinkel goed uit te kunnen voeren. Het huidige projectplan met daarin onder meer het concept, de leidende principes en aanpak van de Werkwinkel beschreven, dient daarbij als fundament voor de huidige werkwijze."

Aan deze publicatie werkten mee

 • Mirjam Gademan | Docent, begeleidingskundige, onderzoeker | Participatie Zorg en Ondersteuning
  Mirjam Gademan
  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Participatie Zorg en Ondersteuning
 • Ed de Jonge | Onderzoeker | Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening
  Ed de Jonge
  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Wonen en Welzijn

Taal Nederlands
Trefwoorden werkwinkel, participatief praktijkonderzoek

Mirjam Gademan

Mirjam Gademan | Docent, begeleidingskundige, onderzoeker | Participatie Zorg en Ondersteuning

Mirjam Gademan

 • Onderzoeker
 • Lectoraat: Participatie Zorg en Ondersteuning