Veilige onzekerheid en de onderzoekende houding van hbo-studenten

Auteurs Stijn Bollinger , Ritie van Rooijen
Gepubliceerd in TH&MA: Tijdschrift voor hoger onderwijs
Publicatiedatum 2016
Lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek
Soort publicatie Artikel

Samenvatting

Studenten in het hbo ervaren nogal wat onzekerheid tijdens het doen van onderzoek. Dat is lastig, want teveel onzekerheid verlamt de student in het onderzoeksproces. Toch is enige mate van onzekerheid nuttig voor het ontwikkelen van een reflectieve en onderzoekende houding. Dan moet er wel sprake zijn van voldoende veiligheid voor de student om deze onzekerheid in het onderzoeksproces te kunnen hanteren. Door middel van empirisch-fenomenologisch praktijkonderzoek is vanuit de grounded theory benadering een aantal belevingsfactoren in het onderzoeksproces van studenten zichtbaar gemaakt. In relatie tot de Zelfdeterminatietheorie (Ryan & Deci, 2000) zijn deze onder te verdelen in interne factoren die zich vooral ‘binnen’ de student afspelen (bijvoorbeeld behoeften en houding). En in externe factoren die ‘buiten’ de student worden beleefd, zoals de opdracht, de begeleiding en beoordeling. Wanneer deze belevingsfactoren worden verbonden met (on)veiligheid en (on)zekerheid wordt duidelijk dat studenten zich tijdens het onderzoeksproces bewegen op het vlak van ‘veilige onzekerheid’. Ook laat dit onderzoek zien dat het kunnen omgaan met onzekerheid een vast onderdeel vormt van de onderzoekende houding van hbo-studenten en geeft een eerste blik op wat dat voor de student en de opleider zou kunnen betekenen.

Aan deze publicatie werkten mee

  • Stijn Bollinger
    • Onderzoeker
    • Lectoraten: Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek

Taal Nederlands
Gepubliceerd in TH&MA: Tijdschrift voor hoger onderwijs
ResearchComponents.DetailedInformation.YearAndVolume 34 2: Menselijk kapitaal
Paginabereik 44-57

Stijn Bollinger

Stijn Bollinger

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek