Preventiemaatregelen woninginbraak: wat willen en doen bewoners?

Auteurs Andrea Donker , Margreth Egelkamp
Publicatiedatum 2016
Lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid
Soort publicatie Rapport

Samenvatting

Rapportage van de derde editie van het jaarlijkse RUIT onderzoek. RUIT staat voor: Regionaal Utrechts Integraal Veiligheidsbeleid & Trends. Dit onderzoek is uitgevoerd door studenten van de opleiding Integrale Veiligheidskunde van Hogeschool Utrecht, gecoördineerd vanuit het lectoraat Regie van Veiligheid (Hogeschool Utrecht) in samenwerking met het Bureau Regionale Veiligheidsstrategie. Onderzoeksvragen: Wat voor preventiegedrag rapporteren bewoners, en kan een verband worden vastgesteld met omgeving- en persoonsfactoren? Methode: Studenten hielden enquêtes onder 1.006 bewoners van bepaalde buurten in 2 middelgrote en twee kleine gemeenten in regio Midden-Nederland. Belangrijkste resultaat: Verreweg de meeste respondenten denken na over preventieve maatregelen om inbraak tegen te gaan. Ruim 80% heeft in het afgelopen jaar zich voorgenomen bepaalde maatregelen uit te voeren en bij ongeveer 90% daarvan ging het ook om meerdere typen maatregelen. Meest genoemde voorgenomen en uitgevoerde maatregel is het op slot doen van voor- en achterdeur. Van het percentage respondenten dat de maatregel wel nodig vindt, rapporteert 10-25% van de gevallen dat het niet is uitgevoerd in het afgelopen jaar. De cijfers laten zien dat de maatregelen die verder gaan dan gedragsverandering en ook met kosten zijn verbonden (hang- en sluitwerk en verlichting binnen en buiten verbeteren) door ongeveer een kwart van de respondenten niet uitgevoerd, hoewel zij de noodzaak ervan wel zien. Om vanuit gemeenten preventiegedrag te bevorderen zou voorlichting en faciliteren van verlichting en hang- en sluitwerk waarschijnlijk het meeste effect kunnen hebben. Driekwart van de respondenten rapporteerden zelf verantwoordelijk te zijn voor de preventiemaatregelen, 10% noemde de politie en 10% noemde de gemeente, 5% overig.

Aan deze publicatie werkten mee

  • Andrea Donker | Lector | Kennisanalyse Sociale Veiligheid
    Andrea Donker
    • Lector
    • Lectoraten: Kennisanalyse Sociale Veiligheid

Taal Nederlands

Andrea Donker

Andrea Donker | Lector | Kennisanalyse Sociale Veiligheid

Andrea Donker

  • Lector
  • Lectoraat: Kennisanalyse Sociale Veiligheid