Onderzoek naar eisen voor het binnenklimaat in de langdurige zorg

Auteurs Atze Boerstra, Stefan van Heumen, Emelieke Huisman, Karin Kompatscher, Helianthe Kort, Janneke de Kort, Marije te Kulve, Marcel Loomans, Roberto Traversari
Publicatiedatum 2023
Lectoraat Technologie voor Zorginnovaties
Soort publicatie Rapport

Samenvatting

In de context van zorghuisvesting voor langdurige zorg wordt verondersteld dat, vanwege de specifieke doelgroep (kwetsbare mensen) die hierin gehuisvest is, aanvullende eisen voor luchtkwaliteit en het thermische binnenklimaat wenselijk zijn ten opzichte van de eisen voor de gemiddelde gezonde (jong) volwassene. Echter, in hoeverre dit vraagt om specifieke eisen ten aanzien van het binnenklimaat is onduidelijk en, indien dit het geval is, welke condities dan de voorkeur zouden hebben is eveneens niet bekend. Om hier antwoord op te vinden is onderzoek nodig dat in dit rapport is beschreven.

Aan deze publicatie werkten mee

Taal Nederlands
Trefwoorden huisvesting, leefklimaat, ouderen, zorg

Technologie voor Zorginnovaties