Mentaal Kapitaal

Auteurs Suzan Doornwaard, Margot Peeters, Maud Leijerzapf, Judith de Haas, Armaghan Efat, Marloes Kleinjan, Renate Giesing
Publicatiedatum 2021
Lectoraat Jeugd
Soort publicatie Rapport

Samenvatting

Jongeren ervaren in toenemende mate schoolstress en prestatiedruk. Een deel van hen kan hierdoor (tijdelijk) niet naar school, zoals blijkt uit een groeiend aantal verzuimmeldingen en thuiszitters. In sommige gevallen lopen de problemen zo hoog op dat er jeugdhulp nodig is. Het onderzoeksproject Mentaal Kapitaal van de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal heeft als doel kennis te vergroten omtrent de oorzaken en oplossingsrichtingen voor deze schoolgerelateerde problematiek. In dit rapport worden de bevindingen van de eerste deelstudie beschreven, waarin werd onderzocht welke risico- en beschermende factoren een rol spelen bij ongezonde schoolstress, prestatiedruk, schoolverzuim/thuiszitten en schooluitval.

Taal Nederlands
Trefwoorden Schoolstress, prestatiedruk jongeren, schoolverzuim, schooluitval, schoolgerelateerde problematiek, jeugdhulp, mentaal kapitaal