In gesprek of uitgepraat?

Auteurs Christine Bleijenberg
Publicatiedatum 9 juni 2021
Lectoraat Communicatie in Digitale Transitie
Soort publicatie Proefschrift

Samenvatting

Om te kunnen leren van participatieprocessen in de praktijk en op basis daarvan een bijdrage te kunnen leveren aan het verbeteren ervan richt dit onderzoek zich op de gesprekken tussen burgers en ambtenaren en de doorwerking hiervan op participatieprocessen. Centraal staat hoe in gesprekken wordt omgegaan met verschillende perspectieven en de betekenis die participanten hieraan toekennen voor het verdere verloop van een participatieproces. De doorwerking van gesprekken wordt vanuit het perspectief van burgers onderzocht. Door de verwachtingen en ervaringen van participerende burgers te onderzoeken komt naar voren hoe de wijze waarop in gesprekken wordt omgegaan met verschillende perspectieven op een vraagstuk, in hun beleving bijdraagt aan het vinden van oplossingen en draagvlak hiervoor.

Taal Nederlands
ISBN/ISSN URN:ISBN:9789081615440
Trefwoorden participatieproces

Christine Bleijenberg