Impactvol afstuderen

Auteurs Lisette Munneke
Publicatiedatum 16 juni 2021
Lectoraat Onderzoekend Vermogen
Soort publicatie Lezing

Samenvatting

Innovatiehubs, fieldlabs, stadslabs, innovatietraineeship, innovatiekringen. Bij Hogeschool Utrecht zijn er de laatste jaren steeds meer initiatieven om studenten in nauwe samenwerking met de beroepspraktijk aan de slag te zetten met concrete praktijkproblemen en daarmee ook de relatie tussen hogeschool en beroepspraktijk te versterken. Bij veel van deze initiatieven zijn ook afstuderende studenten betrokken. Hoe kunnen we er voor zorgen dat het waardevolle werk van studenten niet in de la verdwijnt maar blijvende impact heeft? Lisette Munneke gaat in deze lunchlezing in op de eerste resultaten van het onderzoek van het project Impactvol Afstuderen (www.impactvolafstuderen.nl) dat Hogeschool Utrecht in de afgelopen twee jaar heeft uitgevoerd in samenwerking met Avans, HAN en de Vereniging Hogescholen. Tijdens de lunchlezing gaan we in op wat er nodig is voor het ontwerpen van nieuwe scenario’s voor afstuderen die impact hebben voor álle belanghebbenden en niet alleen een product (bijvoorbeeld een ontwerp of adviesrapportage) om te kunnen afstuderen opleveren. We gaan in op de toegevoegde waarde die opleidingen, bedrijven, lectoraten én studenten zien in het samenwerken tijdens afstuderen en hoe deze waarde in onderlinge dialoog geëxpliciteerd of afgestemd kunnen worden. Daarnaast gaan we in op waar het schuurt op de grenzen tussen onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk en welke bouwstenen je nodig hebt om een traject te ontwerpen dat meervoudige waarde kan creëren.

Aan deze publicatie werkte mee

Taal Nederlands
Trefwoorden hoger beroepsonderwijs (HBO), afstuderen

Lisette Munneke