Hoe werken de hogescholen met de kwaliteiten toetsbekwaamheid en ontwikkelde tools?

Auteurs Kitty Meijer, Bas Agricola
Publicatiedatum 2022
Lectoraat Beroepsonderwijs
Soort publicatie Rapport

Samenvatting

Projectrapport doel 6, Project Je Ogen Uitkijken. Het blijvend ontwikkelen van toetsbekwaamheid is belangrijk gebleken binnen het hoger beroepsonderwijs. De invoering van de BKE- en SKE-trajecten en het ontwikkelen van het Protocol Afstuderen zijn recente ontwikkelingen die deze ontwikkeling verder aanjagen. Hogescholen werken daarin veelvuldig samen en dat heeft zijn vruchten afgeworpen, onder andere in het netwerk toetsbekwaamheid. In het kader van het project Je Ogen Uitkijken zijn interviews afgenomen binnen de hogescholen van de kerngroepleden en het netwerk, met sleutelfiguren die inhoudelijk betrokken zijn bij de uitvoering van professionaliseringstrajecten voor toetsbekwamheid, om te onderzoeken hoe het proces van de implementatie van de kwaliteiten BKE en SKE en eventueel de tools, is ervaren. Het doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in het proces en de ervaringen van de implementatie van de kwaliteiten. In dit rapport worden de resultaten daarvan beschreven.

Aan deze publicatie werkten mee

Taal Nederlands
Trefwoorden toetsbekwaamheid, hoger beroepsonderwijs (hbo)

Kitty Meijer

Kitty Meijer | Onderzoeker | Beroepsonderwijs

Kitty Meijer

  • Promovendus
  • Lectoraat: Beroepsonderwijs