Goede buren. Lessen uit gemengde woonprojecten in Utrecht

Auteurs Maarten Davelaar , Aly Gruppen , Jeroen Knevel
Publicatiedatum 2018
Lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening
Soort publicatie Rapport

Samenvatting

De belangstelling voor gemengd wonen is groot. Gemengd wonen definiëren wij als woonprojecten waarin verschillende groepen mensen doelbewust samen wonen, contact onderhouden en gezamenlijk activiteiten ondernemen. Het kan hierbij gaan om reguliere huurders met ex-dak- en -thuislozen, studenten met jongeren met een licht verstandelijke beperking, werkende jongeren met mensen met een psychische kwetsbaarheid of juist een waaier aan doelgroepen door elkaar waaronder ook ouderen en vluchtelingen. In de kern gaat het om mensen die een ‘goede buur’ voor elkaar willen zijn. Vaak, maar niet altijd, kan daarbij een onderscheid aangebracht worden tussen bewoners die geheel vrijwillig kiezen voor het wonen in een dergelijk project en bewoners die er wonen uit een zekere noodzaak en een beroep moeten of kunnen doen op ondersteuning en/of zorg. Het gaat om het belang van meedoen in het ‘gewone’ leven van mensen die eerder apart werden opgevangen en begeleid. Een van de belangrijke vragen is of gemengd wonen kan bijdragen aan een verschuiving van ‘Not in my backyard’ (NIBY) naar ‘Welcome in my backyard’ (WIMBY), en vervolgens aan het ontstaan van een proces van werkelijke inclusie. Daarnaast is het de vraag of een dergelijke vorm van wonen bijdraagt aan het individuele welbevinden van (kwetsbare) burgers en of er elementen (uitgangspunten, structuren, werkwijzen, schaalfactoren, et cetera) aan te wijzen zijn die maken dat dit soort projecten haalbaar en herhaalbaar zijn.

Aan deze publicatie werkten mee

 • Maarten Davelaar | Onderzoeker | Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening
  Maarten Davelaar
  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening
 • Aly Gruppen | Docent-onderzoeker | Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening
  Aly Gruppen
  • Docent-onderzoeker
  • Lectoraten: Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening
 • Jeroen Knevel | Promovendus | Lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning
  Jeroen Knevel
  • Promovendus
  • Lectoraten: Participatie Zorg en Ondersteuning

Taal Nederlands

Maarten Davelaar

Maarten Davelaar | Onderzoeker | Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening

Maarten Davelaar

 • Onderzoeker
 • Lectoraat: Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening