Geldzorgen in de spreekkamer

Auteurs Nadja Jungmann , Annemarieke van der Veer , Vivian den Hartogh , Maud Dolsma
Publicatiedatum 1 december 2020
Lectoraat Schulden en Incasso
Soort publicatie Rapport

Samenvatting

Het project Financiën in de spreekkamer heeft als doel om een brug te slaan tussen de huisartsenzorg en de aanpak van schulden. In deze samenvatting wordt om te beginnen toegelicht wat het interventiepakket Patiënten met schulden inhoudt. Vervolgens is per projectfase weergegeven wat de belangrijkste opbrengsten en inzichten waren en hoe deze zijn meegenomen in de vervolgstappen. Het interventiepakket Patiënten met schulden: De huisartsenzorg is in het project Financiën in de spreekkamer voorzien van het interventiepakket Patiënten met schulden. Daarmee kunnen huisartsen en praktijkondersteuners (POH’ers), met zeer beperkte inspanningen, financiële problematiek eerder signaleren en patiënten vaker en adequater doorverwijzen. Dat kan bijdragen aan het terugdringen van situaties waarin aanhoudende financiële problematiek tot uiting komt in gezondheidsproblemen en/of doorwerkt in de gezondheidsbeleving.

Aan deze publicatie werkten mee

Taal Nederlands
Trefwoorden schuldenproblematiek, huisartsen, Interventie

Nadja Jungmann