Eindrapport Lokaal & Integraal Werken aan Participatie

Auteurs Joep Binkhorst
Publicatiedatum 1 maart 2021
Lectoraat Participatie Zorg en Ondersteuning
Soort publicatie Rapport

Samenvatting

Het doel van dit project was het vergroten en bundelen van kennis over effectieve werk wijzen om met verschillende professionals de meervoudige problematiek van cliënten te adresseren en adequate dienstverlening te bieden. Dit is bereikt door het uitvoeren van een ontwerpgericht onderzoek om effectieve werkwijzen te ontwikkelen en te testen waarmee integrale ondersteuning kan worden geboden om mensen met meervoudige ondersteunings-behoeften effectief en doelmatig toe te leiden naar de arbeidsmarkt. De centrale vraag in het onderzoek was: Hoe kunnen professionals op lokaal niveau op effectieve wijze integrale samenwerking vorm en inhoud geven, met als doel arbeidsparticipatie van mensen met meervoudige ondersteuningsbehoeften te realiseren?

Aan deze publicatie werkte mee

  • Joep Binkhorst | Onderzoeker | Organiseren van Waardig Werk en Participatie Zorg en Ondersteuning
    Joep Binkhorst
    • Onderzoeker
    • Lectoraten: Organiseren van Waardig Werk, Participatie Zorg en Ondersteuning

Taal Nederlands
Trefwoorden integrale samenwerking, arbeidsparticipatie, meervoudige ondersteuningsbehoeften

Joep Binkhorst

Joep Binkhorst | Onderzoeker | Organiseren van Waardig Werk en Participatie Zorg en Ondersteuning

Joep Binkhorst

  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Organiseren van Waardig Werk, Participatie Zorg en Ondersteuning