Een e-learning Informele Zorg rond mensen met dementie.

Auteurs Ellen Witteveen , Mariet Brandts
Publicatiedatum 2017
Lectoraat Participatie Zorg en Ondersteuning
Soort publicatie Andersoortige materiaal

Samenvatting

Full text via link. In de periode van 2010 en 2017 is er in diverse projecten van het Kenniscentrum Sociale Innovatie en in de Wmo werkplaats Utrecht, veel kennis verkregen en ontwikkeld rondom het thema Informele Zorg. De Hogeschool en professionals uit de praktijk werkten samen met ervaringsdeskundige mantelzorgers. Er is onder andere een competentieprofiel ‘Professionele Samenwerking met Informele Zorg’ vastgesteld . Deze is bedoeld ter aanvulling op bestaande opleidingsprofielen. Om de competenties ook daadwerkelijk te kunnen verwerven is een e-learning ontwikkeld. Deze e-learning is bedoeld voor studenten en professionals die op MBO niveau (niveau 3 en 4) of op HBO niveau (niveau 6) een opleiding volgen of werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om opleidingen en functies in: •Maatschappelijke zorg •Verpleegkundige •Verzorgende •Sociaal Werk

Aan deze publicatie werkten mee

  • Mariët Brandts | Onderzoeker | Participatie Zorg en Ondersteuning
    Mariet Brandts
    • Onderzoeker
    • Lectoraten: Participatie Zorg en Ondersteuning

Taal Nederlands

Ellen M.J. Witteveen