Doen wat werkt. Onderzoek communicatie 'Werk aan de Dreven' Almere

Auteurs Danielle van Walinga , Christine Bleijenberg
Publicatiedatum 2013
Lectoraat Communicatie in Digitale Transitie
Soort publicatie Rapport

Samenvatting

De afdeling communicatie van de gemeente Almere is begin 2012 de samenwerking aangegaan met het lectoraat crossmediale communicatie in het publieke domein (PubLab) van de Hogeschool Utrecht. Gezamenlijk is er een onderzoeksprogramma ontwikkeld waarmee de afdeling wil reflecteren op de communicatie van de organisatie en de aannames die hieraan ten grondslag liggen. Het onderzoeksprogramma moet zo een bijdrage leveren aan de verdere professionalisering en visievorming van de afdeling. Eén van de thema’s die in de gesprekken over de visie op de communicatie van de gemeente regelmatig opduikt is de ontwikkeling van een ‘communicatieve organisatie’. De bijdrage van de afdeling Communicatie zou erop gericht moeten zijn de communicatieve vaardigheden van de medewerkers te versterken om zo de organisatie als geheel communicatiever te maken. Op deze manier zou de communicatieprofessie het meest effectief bijdragen aan de organisatiedoelen. Met de ontwikkeling naar een organisatie waarin de verantwoordelijkheid voor communicatie breed is belegd en niet langer exclusief het domein is van communicatieprofessionals, speelt de afdeling Communicatie in op brede ontwikkelingen in de samenleving en alle mogelijkheden van online communicatie.

Taal Nederlands

Neem contact met ons op