Deelrapportage ontwikkelwerkplaats Wijk bij Duurstede. Lokaal & Integraal Werken aan Participatie

Auteurs Joep Binkhorst
Publicatiedatum 1 maart 2021
Lectoraat Participatie Zorg en Ondersteuning
Soort publicatie Rapport

Samenvatting

In deze deelrapportage beschrijven we de resultaten van het project ‘Lokaal & Integraal Werken aan Participatie’ uit gemeente Wijk bij Duurstede. Dit project is uitgevoerd door het Kenniscentrum Sociale Innovatie van hogeschool Utrecht en Movisie met subsidie van ZonMw vanuit het programma ‘Vakkundig aan het werk’. Het doel van dit project was het vergroten en bundelen van kennis over effectieve werkwijzen om met verschillende professionals de meervoudige problematiek van cliënten te adresseren en adequate dienstverlening te bieden. Hiertoe is in Wijk bij Duurstede een ontwikkelwerkplaats ingericht om een effectieve werkwijze te ontwikkelen en te testen waarmee integrale ondersteuning kan worden geboden om mensen met meervoudige ondersteunings behoeften effectief en doelmatig toe te leiden naar de arbeidsmarkt. De nadruk in het project lag op integraal werk op het snijvlak van zorg en welzijn (Wmo) enerzijds en werk en inkomen (Participatiewet) anderzijds. We richtten ons daarmee op de meest kwetsba re burgers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. In deze publicatie staan de opbrengsten beschreven van de activiteiten vanuit en rond de ontwikkelwerkplaats in Wijk bij Duurstede.

Aan deze publicatie werkten mee

  • Joep Binkhorst | Onderzoeker | Organiseren van Waardig Werk en Participatie Zorg en Ondersteuning
    Joep Binkhorst
    • Onderzoeker
    • Lectoraten: Organiseren van Waardig Werk, Participatie Zorg en Ondersteuning

Taal Nederlands
Trefwoorden integrale samenwerking, arbeidsparticipatie, meervoudige ondersteuningsbehoeften, Wijk bij Duurstede

Joep Binkhorst

Joep Binkhorst | Onderzoeker | Organiseren van Waardig Werk en Participatie Zorg en Ondersteuning

Joep Binkhorst

  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Organiseren van Waardig Werk, Participatie Zorg en Ondersteuning