De vele beelden van integraal werken. Rapport van het onderzoeksproject Integraal aan het werk

Auteurs Dr. Louis Polstra , Lineke Verkooijen , Joep Binkhorst , Dr. Peter C. van der Ende , Petrick Glasbergen , Jeanet van de Korput , Eelke Pruim , Drs. Christel Teekman
Publicatiedatum 2018
Lectoraat Organiseren van Waardig Werk, Participatie Zorg en Ondersteuning
Soort publicatie Rapport

Samenvatting

Veel gemeenten hebben vanuit de transities gekozen om de ondersteuning voor inwoners zo integraal mogelijk te organiseren. Dit betekent dat gekeken wordt naar meerdere leefgebieden om te voorkomen dat inwoners aan te veel instanties steeds weer hun verhaal moeten doen om de benodigde ondersteuning te kunnen krijgen. Twee jaar geleden constateerde de Inspectie van het ministerie van SZW (2016) dat er geen duidelijke definitie is van het begrip integrale dienstverlening. Er kan vanuit beleidsperspectief worden gekeken, vanuit organisatieperspectief, uitvoeringsperspectief, maar ook vanuit het perspectief van de klant. Elk perspectief kent zijn eigen betekenis toe aan integraal werken, roept zijn eigen beelden op. Dit maakt het gesprek erover lastig. De opdracht van dit onderzoek was het uitvoeren van een kennissynthese: het bij elkaar brengen van verschillende typen kennis (wetenschappelijke kennis, praktijkkennis en klantenkennis), niet alleen om de betrouwbaarheid en validiteit van die kennis te vergroten maar vooral de toepasbaarheid. Daartoe hebben we de beelden en betekenissen van de centrale partijen, klanten, sociale professionals en klantmanagers, over integraal werk en de werkzame bestanddelen ervan onderzocht en deze samengebracht met hetgeen in de literatuur hierover bekend is. De onderzoeksvragen luiden: • Wat verstaan klanten, sociale professionals en klantmanagers Werk en Inkomen onder integrale dienstverlening? • Wat zijn volgens klanten, sociale professionals en klantmanagers Werk en Inkomen werkzame en effectieve principes van integrale dienstverlening? • Welke onderbouwing in de wetenschappelijke literatuur is er voor de door de klanten, sociale professionals en klantmanagers Werk en Inkomen geformuleerde werkzame en effectieve principes van integrale dienstverlening?

Aan deze publicatie werkten mee

  • Joep Binkhorst | Onderzoeker | Organiseren van Waardig Werk en Participatie Zorg en Ondersteuning
    Joep Binkhorst
    • Onderzoeker
    • Lectoraten: Organiseren van Waardig Werk, Participatie Zorg en Ondersteuning

Taal Nederlands

Neem contact met ons op