De opkomst van zorginnovatielabs

Auteurs Onno Helder, Thijs van Houwelingen, Kareliene Pouw, Joy-Ann Duursma, Corine Latour, Bartel Timmermans
Gepubliceerd in TVZ - Verpleegkunde in praktijk en wetenschap
Publicatiedatum 2023
Lectoraat Technologie voor Zorginnovaties
Soort publicatie Artikel

Samenvatting

In innovatielabs lossen verpleegkundigen, studenten en technici problemen uit de ziekenhuispraktijk op met zorgtechnologie. Medische centra en hogescholen hebben hiertoe de handen ineengeslagen. Verpleegkundigen worden vaak geconfronteerd met praktische problemen die ze tijdelijk oplossen via 'houtje-touwtje-construc-ties'. Maar de problemen kunnen ook structureel worden aangepakt met behulp van technologie. In innovatielabs nemen verpleegkundigen het voortouw bij het ontwikkelen van zorginnovaties. Het Verpleegkundig Platform Zorginnovatie Nederland, een samenwer- kingsverband tussen ziekenhuizen en hogescholen, versnelt de impact van deze bottom-up-aanpak. De innovatiekracht van verpleegkundigen staat hierbij centraal.

Aan deze publicatie werkten mee

Taal Nederlands
Gepubliceerd in TVZ - Verpleegkunde in praktijk en wetenschap
Trefwoorden zorginnovatie, verpleegkundigen
Digital Object Identifier 10.1007/s41184-023-1908-8
Paginabereik 33-35

Technologie voor Zorginnovaties