Co-design van online lesmateriaal vakdidactiek voor de lerarenopleiding

Auteurs Theo van den Bogaart , Paul Drijvers , Jos Tolboom
Gepubliceerd in Tijddschrift voor lerarenopleiders
Publicatiedatum 2018
Lectoraat Wiskundig en analytisch vermogen van professionals
Soort publicatie Artikel

Samenvatting

Dit artikel beschrijft het project Open Online Bètadidactiek waarin opleiders van enkele Nederlandse eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen voor de exacte vakken gezamenlijk online lesmateriaal over vakdidactiek hebben gemaakt. Dit vrij beschikbare materiaal kan ingezet worden om blended learning binnen vakdidactiekcursussen vorm te geven, hetgeen een ontwikkeling is waar veel lerarenopleidingen momenteel mee te maken hebben. Individuele opleidingen zijn vaak te klein om zelfstandig dergelijk materiaal te produceren en bovendien biedt samenwerking mogelijkheden tot professionalisering van de lerarenopleiders zelf. Dit artikel gaat in op twee aspecten. Het eerste betreft de organisatiewijze; tijdens het project is een procesmodel ontwikkeld dat gekarakteriseerd wordt door een aantal momenten van intensieve samenwerking in kleine instellingsoverstijgende teams. Het tweede betreft kenmerken van online materialen voor vakdidactiek en gebruikservaringen. Een belangrijke bevinding is hier dat aanbrengen van veel flexibiliteit in het materiaal belangrijk is om aan te kunnen sluiten bij de diverse opleidingscontexten en de wens tot autonomie van de opleiders. Keerzijde hiervan is dat dit inzet van het materiaal voor opleiders bewerkelijk maakt. Ook blijkt online materiaal door het gebruik van video’s krachtige mogelijkheden te bieden om studenten te laten reflecteren op leerlingdenkbeelden en bijbehorende didactische interventies.

Aan deze publicatie werkten mee

  • Theo van den Bogaart | onderzoeker | lectoraten Betekenisvol Digitaal Innoveren & Didactiek van Wiskunde en Rekenen
    Theo van den Bogaart
    • Onderzoeker
    • Lectoraten: Betekenisvol Digitaal Innoveren, Wiskundig en analytisch vermogen van professionals

Taal Nederlands
Gepubliceerd in Tijddschrift voor lerarenopleiders
Jaar en volume 39 2
Trefwoorden online lesmateriaal, vakdidactiek, exacte vakken, lerarenopleiding
Paginabereik 59-68

Theo van den Bogaart

Theo van den Bogaart | onderzoeker | lectoraten Betekenisvol Digitaal Innoveren & Didactiek van Wiskunde en Rekenen

Theo van den Bogaart

  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Betekenisvol Digitaal Innoveren, Wiskundig en analytisch vermogen van professionals