Canvas leerwerktraject voor statushouders

Auteurs Leendert de Bell, Linda Bakker
Publicatiedatum 2022
Lectoraat Organiseren van Waardig Werk
Soort publicatie Andersoortige materiaal

Samenvatting

Voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning is het uitdagend om toegang te vinden tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Veel werkgevers worstelen op hun beurt om voldoende gekwalificeerde werknemers te vinden. Het vraagt vaak extra inspanningen van statushouders én werkgevers om een duurzame match te maken. Leerwerktrajecten voor statushouders kunnen hierin uitkomst bieden, maar dit zijn vaak complexe en kostbare trajecten, waarbij veel verschillende partijen betrokken zijn. Het lectoraat Organiseren van Waardig Werk ontwikkelde samen met Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF, VluchtelingenWerk Nederland en Adviesbureau Berenschot een Canvas om effectiever leerwerktrajecten in tekortsectoren op de arbeidsmarkt te ontwerpen. Dit helpt diverse samenwerkingspartners stapsgewijs met het verduurzamen en opschalen van leerwerktrajecten.

Aan deze publicatie werkten mee

Taal Nederlands
Trefwoorden leerwerktrajecten, statushouders

Leendert de Bell

Leendert de Bell

  • Lector
  • Lectoraat: Organiseren van Waardig Werk