Arts-based research voor het sociaal domein

Auteurs Pim van Heijst , Nico de Vos , Sabrina Keinemans
Gepubliceerd in Journal of Social Intervention: Theory and Practice
Publicatiedatum 2019
Lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling
Soort publicatie Artikel

Samenvatting

Verandering en innovatie zijn een zaak van lange adem. Ook bij praktijkgericht onderzoek in het sociaal domein vergt de introductie van nieuwe manieren van werken vaak geduld en tijd. In ons dagelijks werk ervaren wij dat bestaande perspectieven op onderzoek nog beperkt ruimte bieden aan de mogelijkheden die de kunsten kunnen creëren. Tegelijkertijd is er in de Angelsaksische literatuur een “nieuwe loot” aan de (praktijkgerichte) onderzoekstam ontsproten: ‘Arts-Based Research (ABR)’. Volgens ons krijgt ABR als praktijkgericht onderzoek nog niet de aandacht die het verdient. In Nederlandstalige rapportages en literatuur over praktijkgericht onderzoek vinden we er weinig over terug. Binnen het onderwijs en de beroepspraktijk in het brede sociaal domein bestaat er echter wel een lange traditie van het werken met kunst en creativiteit. Het gaat dan bijvoorbeeld om creatief agogisch werken, projecten en activiteiten gericht op sociaal-culturele participatie of kunst- en cultuureducatie in school of wijk. Het is zaak het praktijkgericht onderzoek hierop aan te sluiten, met als inzet het opleiden tot de onderzoekende creatieve sociale professional van de 21e eeuw. Dat is een professional met onderzoekend vermogen (Greve, Munneke & Andriessen, 2015) die steeds weer doet wat nodig is in de specifieke context. Door de inzet van Arts-Based Research bij sociale vraagstukken wordt onzes inziens een nieuw perspectief toegevoegd dat andere mogelijkheden creëert om een bijdrage te leveren aan verandering in de complexe praktijk van het brede sociaal domein

Aan deze publicatie werkten mee

 • Pim van Heijst | Onderzoeker | Participatie en Stedelijke Ontwikkeling
  Pim van Heijst
  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Participatie en Stedelijke Ontwikkeling
 • Nico de Vos
  • Lector
  • Lectoraten: Participatie en Stedelijke Ontwikkeling

Taal Nederlands
Gepubliceerd in Journal of Social Intervention: Theory and Practice
ResearchComponents.DetailedInformation.YearAndVolume 28 3
Digital Object Identifier http://doi.org/10.18352/jsi.605
Paginabereik 11-18

Pim van Heijst

Pim van Heijst | Onderzoeker | Participatie en Stedelijke Ontwikkeling

Pim van Heijst

 • Onderzoeker
 • Lectoraat: Participatie en Stedelijke Ontwikkeling