UMC Utrecht in Beweging

Man oefent met gewichten

Het is belangrijk voor patiënten om tijdens opname in het ziekenhuis in beweging te blijven. Patiënten herstellen dan sneller en kunnen vaak eerder naar huis. Daarom is in Universitair Medisch Centrum Utrecht het project UMC Utrecht in Beweging gestart.

Doel

Patiënten in het ziekenhuis zitten en liggen gemiddeld 90% van de dag (data UMC Utrecht). Hierdoor neemt hun spiermassa onnodig af en verslechtert hun conditie, waardoor patiënten minder snel herstellen, zowel tijdens als na de ziekenhuisopname. 
Het project 'UMC Utrecht in beweging' wil bewegen tijdens opname in het UMC Utrecht daarom makkelijker én aantrekkelijker maken voor patiënten. In het onderzoek meten we het effect van het project: leidt het daadwerkelijk tot meer bewegen?

Resultaten

Eind 2016 is het project gestart op de afdeling Geriatrie. Daar is met een team dat bestaat uit verpleegkundigen, fysiotherapeuten, artsen, een teamleider en een projectleider, een beweegplan opgesteld en stapsgewijs geïmplementeerd. Na de implementatie van het beweegplan brengen patiënten op de afdeling Geriatrie 15% van de tijd minder door op bed, hebben ze meer contact met andere patiënten en zijn zij vaker van de kamer af. Een enorme winst! Lees hier de uitgebreide resultaten van het beweegplan.

In 2018 heeft het project op vijf afdelingen gedraaid, namelijk: Cardiologie, Cardiochirurgie, Dermatologie & Reumatologie, Hematologie en Medische Oncologie. Op deze afdelingen is het project succesvol geïmplementeerd. De resultaten kunt u hier teruglezen.

Meer weten over dit project? Ga naar de website UMC Utrecht

 

Looptijd

01 januari 2016 - 31 december 2024

Aanpak

De afgelopen jaren zijn er binnen het project UMC Utrecht in Beweging meerdere tools en interventies ontwikkeld en geimplementeerd om bewegen toegankelijker te maken tijdens ziekenhuisopname. Een overzicht vind je hier.

Daarnaast geven we ook tips hoe je meteen aan de slag kan met implementatie.
De komende jaren zal het project zicht richten op het implementeren van bewegen als nieuwe maat in de zorg: ‘the 5th vital sign’. Dus we zetten erop in dat, naast bijvoorbeeld bloeddruk en temperatuur, ook de hoeveelheid beweging standaard wordt gemeten in het klinische zorgproces. Hiervoor kan het beweeggedrag van klinische en poliklinische patiënten worden gemonitord door zorgverleners via het EPD.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

Het project wordt primair uitgevoerd in en door UMC Utrecht, in samenwerking met de Hogeschool Utrecht. In het project is een goede samenwerking met andere ziekenhuizen in Nederland en het buitenland (onder andere Verenigde Staten, Australië en Zwitserland). Ook wordt er een landelijke scholing Beweegziekenhuizen aangeboden.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Karin Valkenet

Karin Valkenet

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Innovatie van Beweegzorg