Teacher noticing door resource-rich onderwijs

Studenten in overleg

Het onderzoek richt zich op teacher noticing, de competentie van het herkennen van en reageren op situaties in de klas die vragen om wiskundig didactische interventie. Is deze competentie te trainen door wiskundeleraren in opleiding met resources?

Doel

Het doel is te onderzoeken of wiskundeleraren in opleiding beter worden in het herkennen van situaties in de klas die vragen om een vakdidactische interventie (teacher noticing) na de inzet van rijk multimediaal materiaal (rich-resources). Hiertoe wordt eerst een meetinstrument ontwikkeld.

Resultaten

Dit onderzoek is nog maar net van start gegaan. Na afloop lees je hier meer over de resultaten.

Looptijd

01 september 2019 - 01 september 2023

Aanpak

Een literatuuronderzoek leidt tot ontwerpcriteria voor resources en een meetinstrument voor noticing, gevalideerd in een pilotstudie. Het onderwijsmateriaal aan de hand van resources wordt daarna volgens een HLT ontwikkeld en uitgeprobeerd. Een comperative multiple case study beantwoordt de vraag in hoeverre het lesontwerp bijdraagt aan noticing.

Onderzoek door studenten

Studenten kunnen bijdragen aan dit onderzoek koppelen aan hun eigen beroepsproduct. Bijvoorbeeld door samen resources te verzamelen op de stageschool en daar een onderzoek en beroepsproduct op te richten. Interesse? Neem contact op met Jop (jop.schaap@hu.nl).

Betrokken HU-onderzoekers

 • Theo van den Bogaart | onderzoeker | lectoraten Betekenisvol Digitaal Innoveren & Didactiek van Wiskunde en Rekenen
  Theo van den Bogaart
  • Docent-onderzoeker
  • Lectoraten: Betekenisvol Digitaal Innoveren, Wiskundig en Analytisch vermogen van Professionals
 • Jop Schaap | onderzoeker | lectoraat Didactiek van Wiskunde en Rekenen
  Jop Schaap
  • Promovendus
  • Lectoraat: Wiskundig en Analytisch vermogen van Professionals

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Jop Schaap | onderzoeker | lectoraat Didactiek van Wiskunde en Rekenen

Jop Schaap

 • Promovendus
 • Lectoraat: Wiskundig en Analytisch vermogen van Professionals