RN2Blend - Gedifferentieerde inzet van Verpleegkundigen

Onderzoekers van Hogeschool Utrecht doen onderzoek naar de gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen binnen ziekenhuizen, en de betekenis daarvan voor de verpleegkundige beroepsuitoefening. Onderzocht wordt hoe functiedifferentiatie, nu en in het verleden, in ziekenhuizen wordt vormgegeven en welke invloed dit heeft op het leiderschap en de positionering van verpleegkundigen. 

Doel

Inzicht verkrijgen in het complexe verandervraagstuk rondom gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen. Daarnaast beschrijft het onderzoek de meerstemmigheid rondom de door ziekenhuizen ingezette initiatieven rondom functiedifferentiatie, en helpt het deze te ontwikkelen.  

Resultaten

Beweging en leren binnen ziekenhuizen stimuleren, rondom het werk en de gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen. Delen en uitwisselen van ervaring buiten de grenzen van één ziekenhuis om instellingsoverstijgend leren mogelijk te maken. 

Luister ook naar de RN2Blend podcastserie Nursing in the Spodcast

Looptijd

01 november 2019 - 01 november 2023

Aanpak

De onderzoekers maken een geschreven leergeschiedenis en een podcastserie over verpleegkundig werk en de gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen, in ziekenhuizen die experimenteren met het gedifferentieerd inzetten van verpleegkundigen. Hierin worden verschillende ideeën, visies, successen en spanningen van betrokkenen binnen de instelling inzichtelijk gemaakt.

RN2Blend Consortium

RN2Blend is eind 2019 gestart in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het onderzoeksprogramma wordt uitgevoerd door een consortium van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), met onderzoekers vanuit het Radboudumc, UMC Utrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam, Hogeschool Utrecht en het Spaarne Gasthuis.

Samenwerking met kennispartners

Lisette Schoonhoven –UMC Utrecht Julius Centrum

Mirko Noordegraaf –Universiteit Utrecht Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap

Manon Parry –Universiteit van Amsterdam Faculteit der Geesteswetenschappen

Wil je samenwerken of heb je een vraag?