Inclusief onderwijs en dove families

Dove ouders met ruimere dove familienetwerken lijken in Westerse landen steeds vaker te kiezen voor een reguliere school voor hun doof kind, met of zonder de voorziening van tolken gebarentaal en/of andere accommodaties. Dit project focust op hoe dove ouders deze beslissing motiveren en rechtvaardigen.

"Inclusief onderwijs wordt vaak voorgesteld als een keuze tussen gedateerde speciale scholen, en progressieve inclusieve reguliere scholen. Dit onderzoek toont aan dat de realiteit veel complexer is."

Doel

We onderzoeken hoe de schoolkeuzes die ouders voor hun kinderen maken beïnvloed worden door (1) hun eigen kennis van en ervaring met de beschikbare schoolkeuzes; (2) verschillende vormen van kapitaal waarover ouders beschikken en (3) de effectief beschikbare mogelijkheden in hun land.

Resultaten

  • Een holistische visie op de taalkundige, onderwijskundige en sociale noden van dove leerlingen 
  • Problematisering van het oppervlakkige discours ‘speciaal’ vs. ‘inclusief’ – de realiteit is veel complexer 
  • Een beter beeld van de motieven van dove ouders om voor een reguliere school te kiezen, en daardoor aan het beleid handvaten aanreiken om onderwijs op maat van dove kinderen te ontwikkelen, in overeenstemming met internationale afspraken over inclusief onderwijs
 

Aanpak

Data worden verzameld door middel van interviews met dove ouders met dove kinderen in België, Finland, het VK en Noorwegen.

Betrokken HU-onderzoekers

  • Maartje de Meulder | senior onderzoeker | lectoraat Logopedie: Participatie door Communicatie
    Maartje De Meulder
    • Docent-onderzoeker
    • Lectoraten: Logopedie: Participatie door Communicatie

Samenwerking met kennispartners