Domeinoverstijgende samenwerking aan wijkgerichte preventie

HU Gezond & Wel

Dit promotieonderzoek richt zich op het domeinoverstijgend samenwerken aan wijkgerichte preventie en gezondheidsbevordering. Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen en druk op zorg en welzijn is er behoefte aan (handelings)kennis over hoe invulling te geven aan deze samenwerking en hoe bewoners hierbij te betrekken.

Doel

Het onderzoek heeft drie hoofddoelen:
1. Het verkrijgen van inzicht in de verschillende perspectieven op wijkgerichte samenwerking aan collectieve preventie en gezondheidsbevordering.
2. Het identificeren van werkzame principes en benodigde competenties voor wijkgerichte samenwerking en het betrekken van bewoners hierbij.
3. Het ontwikkelen van duurzame samenwerking voor wijkgerichte preventie in de deelnemende fieldlabs. Op basis hiervan wordt een werkwijze ontwikkeld voor het initiëren van regionale en landelijke systeemverandering.

Resultaten

Dit onderzoek is in september 2022 gestart. Na afronding vindt u hier een volledig overzicht van de resultaten.

Looptijd

01 september 2022 - 01 september 2026

Aanpak

Begonnen wordt met het inzichtelijk maken van denkpatronen in perspectieven op domeinoverstijgend samenwerken aan wijkgerichte preventie. Vervolgens zal binnen fieldlabs van PREVENT actieonderzoek gedaan worden naar het HOE van deze samenwerking.

Begeleiding promotieonderzoek

Het promotieonderzoek wordt begeleid door promotor prof. dr. Niek de Wit van Universiteit Utrecht, UMC-Julius Centrum, copromotor prof. dr. Katarina Jerković-Ćosić en copromotor Dr. Janna Bruijning. Vanuit de fieldlabs van PREVENT wordt samengewerkt met verschillende lectoraten.

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

Binnen dit project wordt samengewerkt met het Julius Centrum van het UMC Utrecht en met Health Hub Utrecht.

Jannemiek Sonneveld

  • Promovendus
  • Lectoraat: Innovaties in de Preventieve Zorg