Deskundigheidsbevordering voor begeleiders van organisatieverandering

Dit onderzoek wil de interactie tussen begeleiders van organisatieverandering en betrokken stakeholders verbeteren, zodat deze begeleiders organisaties effectief kunnen faciliteren bij (complexe) organisatieverandering.

Doel

Het doel van dit onderzoek is om begeleiders van organisatieverandering handvatten te bieden voor effectieve interactie. Uiteindelijk moet dit bijdragen aan het verbeteren van de uitkomsten van de organisatieverandertrajecten.

Resultaten

  • Vergrote deskundigheid deelnemende consultants
  • Bijdragen aan masteronderwijs en opleiding van professionals
  • Suggesties voor curriculaontwikkeling van opleidingen
  • Uiteindelijk: doeltreffender begeleiding van ingewikkelde organisatieveranderingen
  • Wetenschappelijke bijdrage in de vorm van een dissertatie

Looptijd

01 januari 2019 - 01 januari 2023

Aanpak

Social construction, conversaties/personal coaching, observatie en vragenlijstonderzoek. 

Betrokken HU-onderzoeker

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

In dit onderzoek wordt nauw samengewerkt met de vakgroep Change Management & Organizational Behavior van University of Twente (Prof. dr. Celeste Wilderom) en de afdeling Communication van University of New Hampshire, USA (Prof. dr. Sheila McNamee).


Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Joost van Andel is onderzoeker en promovendus bij het lectoraat Organiseren van Waardig Werk van Hogeschool Utrecht

Joost van Andel

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Organiseren van Waardig Werk