Data in het veiligheidsdomein

Door aanhoudende digitalisering nemen de mogelijkheden voor data-analyse toe. In de private sector wordt hier al veelvuldig gebruik van gemaakt, maar in de publieke sector is men nog voorzichtig. Er bestaat namelijk de kans dat publieke waarden in het geding komen. Zo ook in het veiligheidsdomein.

Doel

Dit promotieonderzoek kent drie doelen: 

 • Meer inzicht in hoe in het veiligheidsdomein besluiten worden genomen op basis van ‘harde’ data en ‘zachte’ contextgebonden informatie.
 • Meer inzicht in de rol van de domeinexpert bij de inzet van datasystemen.
 • Meer inzicht in welke competenties nodig zijn om datasystemen zorgvuldig in te zetten. 

Resultaten

Na afloop van het onderzoek publiceren we hier de resultaten. 

In onderstaande podcast vertelt Wybren van Rij over zijn onderzoek en de lessen tot nu toe. Ook te vinden via je favoriete podcastapp (zoeken op Lessen uit #HUonderzoek). 

Looptijd

01 september 2020 - 30 juni 2024

Aanpak

Dit onderzoek is kwalitatief van aard en wordt opgezet volgens Value Sensitive Design.

Betrokken HU-onderzoekers

 • Andrea Donker | Lector | Kennisanalyse Sociale Veiligheid
  Andrea Donker
  • Lector
  • Lectoraat: Kennisanalyse Sociale Veiligheid
 • Wybren van Rij | Promovendus | Kennisanalyse Sociale Veiligheid
  Wybren van Rij
  • Promovendus
  • Lectoraat: Kennisanalyse Sociale Veiligheid
 • Anke van Gorp | onderzoeker | Lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid
  Anke van Gorp
  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Kennisanalyse Sociale Veiligheid

Samenwerking met kennispartners

We werken samen met Bureau Regionale Veiligheidsstrategie: een samenwerkingsverband bestaande uit alle 39 gemeenten uit Midden Nederland (Utrecht & Flevoland), Politie en Openbaar Ministerie. 

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Wybren van Rij | Promovendus | Kennisanalyse Sociale Veiligheid

Wybren van Rij

 • Promovendus
 • Lectoraat: Kennisanalyse Sociale Veiligheid