Data in het veiligheidsdomein

Door aanhoudende digitalisering nemen de mogelijkheden voor data-analyse toe. In de private sector wordt hier al veelvuldig gebruik van gemaakt, maar in de publieke sector is men nog voorzichtig. Met name in het veiligheidsdomein wordt nog voorzichtig omgesprongen met technologieën zoals dashboards, big data en kunstmatige intelligentie. De reden hiervoor is de balans die bewaard moet worden tussen de soms vergaande bevoegdheden van overheden en de bescherming van burgers, die zich soms in een kwetsbare positie bevinden.

Doel

Dit promotieonderzoek kent drie doelen: 

  • Inzicht verkrijgen in de rol van nieuwe typen beleidsinformatie in het veiligheidsdomein, zoals dashboards en big data.
  • Begrijpen wat de rol is van de veiligheidsprofessional bij de zorgvuldige inzet van deze datasystemen.
  • Onderzoeken welke competenties, vaardigheden en kennis nodig zijn en kijken hoe het onderwijs gericht op deze professional deze kan opnemen en gebruiken.

Resultaten

Integrating data, knowledge, and expertise for policy advice: understanding the practices of Dutch organized crime control professionals

In onderstaande podcast vertelt Wybren van Rij over zijn onderzoek en de lessen tot nu toe. Ook te vinden via je favoriete podcastapp (zoeken op Lessen uit #HUonderzoek).

Looptijd

01 september 2020 - 30 juni 2025

Aanpak

Dit onderzoek kent een kwalitatieve benadering. Er worden semigestructureerde en open interviews afgenomen met beleidsprofessionals en data-experts. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van etnografische methoden, zoals het observeren van vergaderingen waar data-analyse centraal staat.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

Voor dit onderzoek wordt samengewerkt met Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC's), met de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Wybren van Rij | Promovendus | Kennisanalyse Sociale Veiligheid

Wybren van Rij

  • Promovendus
  • Lectoraat: Zorg en Veiligheid