Mirjam Snel

Onderzoeker

Dr. Mirjam Snel heeft haar pabo-diploma gehaald in 1991. In 1997 studeerde zij als onderwijskundige af aan de Universiteit Leiden. Zij promoveerde in 2014. Haar promotieonderzoek ging over het leesonderwijs en de leesontwikkeling van kinderen in groep 3.

Mirjam is hogeschoolhoofddocent taal aan de Hupabo. Binnen deze functie is zij verantwoordelijk voor het taalcurriculum op de opleiding. Daarnaast doet zij onderzoek.

Relevante werkervaring

  • Hogeschoolhoofddocent HU-pabo (2013-heden)
  • (Hoofd)redacteur ‘Tijdschrift Taal’ (2015-heden)
  • Bestuurslid LOPON2 (2013-heden)
  • Hogeschooldocent taal en Onderwijskunde/Pedagogiek (1997-2013)
  • Leraar basisonderwijs, (adjunct) directeur (1991-1997)

Expertises

  • Domeinspecifiek
  • Lezen en onderwijskunde
  • Training/begeleiding/coaching

Publicaties


Wil je samenwerken of heb je een vraag?